О.Б. Бігич  / О.Б. Бигич / О.В. Bigych / Oksana Bihych  / О.Б. Метьолкіна
О.Б. Бігич / О.Б. Бигич / О.В. Bigych / Oksana Bihych / О.Б. Метьолкіна
Київський національний лінгвістичний університет
Підтверджена електронна адреса в knlu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах
БО Б.
К.: Ленвіт,, 1999
307*1999
Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвіт, 2002
1542002
Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
842004
Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
дис.... д. пед. наук 13 (02), 2005
792005
Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник
ОБ Бігич
К.: Ленвіт 199, 2006
772006
Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні
ОБ Бігич
Іноземні мови, 19-30, 2012
392012
Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя іноземної мови для початкової школи
ОФ Бондаренко, ОБ Бігич
Іноземні мови, 48-51, 2002
312002
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів
ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
Ленвіт, 2013
262013
Сучасні технології навчання іншомовного спілкування.
НСЮ Метьолкіна О.Б.
К.: Ленвіт,, 1997
24*1997
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика
СЮ Ніколаєва, ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
К.: Ленвіт, 2013
232013
Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іноземної мови
ОБ Бігич
222010
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій (схеми і таблиці): Навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»]
БОБ ін..
К.: Ленвіт,, 2011
192011
Формування у студентів методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
Іноземні мови, 27-31, 2002
182002
Мультимедійне забезпечення лекції як комплекс засобів активізації пізнавальної діяльності студентів
ОБ Бігич
Іноземні мови, 18-21, 2006
172006
Передумови та складники системи методичної освіти майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 129-132, 2003
122003
Мета як вихідний компонент системи професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови для початкової школи у вищому закладі освіти
БО Б.
Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія.- 4, 18-22, 2001
11*2001
Вправи з навчання техніки читання та письма англійською мовою на початковому ступені
ОБ Бігич
К.: Ленвіт, 45, 2000
112000
Основні структурні елементи професійно-методичної діяльності вчителя іноземної мови
ОБ Бігич
Вісник КДЛУ. Серія: педагогіка і психологія 2, 193-202, 2000
112000
Методика формування іншомовної компетенції в аудіюванні у студентів мовних спеціальностей
ОБ Бігич
Методика формування міжкультурної іншо мовної комунікативної компетенції …, 2011
102011
Індивідуалізація навчання аудіювання учнів І класу середньої школи з поглибленим вивченням англійської мови: Дис. ... канд. пед. наук. 13.00.02
ОБ Метьолкіна
Оксана Борисівна Метьолкіна.–Київ, 1996.–226 с, 1996
101996
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20