О.Б. Бігич  / О.Б. Бигич / О.В. Bigych / Oksana Bihych  / О.Б. Метьолкіна
О.Б. Бігич / О.Б. Бигич / О.В. Bigych / Oksana Bihych / О.Б. Метьолкіна
Київський національний лінгвістичний університет
Підтверджена електронна адреса в knlu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах
БО Б.
К.: Ленвіт,, 1999
262*1999
Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах
СЮ Ніколаєва
К.: Ленвіт, 2002
1282002
Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
782004
Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
дис.... д. пед. наук 13 (02), 2005
712005
Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи. Навчальний посібник
ОБ Бігич
К.: Ленвіт 199, 2006
652006
Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні
ОБ Бігич
Іноземні мови, 19-30, 2012
312012
Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя іноземної мови для початкової школи
ОФ Бондаренко, ОБ Бігич
Іноземні мови, 48-51, 2002
242002
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій (схеми і таблиці): Навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»]
БОБ ін..
К.: Ленвіт,, 2011
182011
Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іноземної мови
ОБ Бігич
182010
Мультимедійне забезпечення лекції як комплекс засобів активізації пізнавальної діяльності студентів
ОБ Бігич
Іноземні мови, 18-21, 2006
182006
Формування у студентів методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
Іноземні мови, 27-31, 2002
172002
Сучасні технології навчання іншомовного спілкування.
НСЮ Метьолкіна О.Б.
К.: Ленвіт,, 1997
151997
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів
ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
Ленвіт, 2013
142013
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів
СЮ Ніколаєва, ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
К.: Ленвіт, 2013
112013
Мета як вихідний компонент системи професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови для початкової школи у вищому закладі освіти
БО Б.
Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія.- 4, 18-22, 2001
11*2001
Основні структурні елементи професійно-методичної діяльності вчителя іноземної мови
ОБ Бігич
Вісник КДЛУ. Серія: педагогіка і психологія 2, 193-202, 2000
112000
Передумови та складники системи методичної освіти майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
ОБ Бігич
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 129-132, 2003
102003
Вправи з навчання техніки читання та письма англійською мовою на початковому ступені
ОБ Бігич
К.: Ленвіт, 45, 2000
102000
Індивідуалізація навчання аудіювання учнів І класу середньої школи з поглибленим вивченням англійської мови: Дис. ... канд. пед. наук. 13.00.02
ОБ Метьолкіна
Оксана Борисівна Метьолкіна.–Київ, 1996.–226 с, 1996
101996
Інформаційно-комунікаційна компетенція викладача іноземної мови: розробка авторських додатків
ОБ Бігич
Vědecký potencial světa―2007: Materialy IY mezinarodni vědecko-prakticka …, 2007
8*2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20