Follow
Микола Федорончук (Mykola Fedoronchuk)
Микола Федорончук (Mykola Fedoronchuk)
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного
Verified email at botany.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Vascular plants of Ukraine: A nomenclatural checklist
SL Mosyakin, MM Fedoronchuk
National Academy of Sciences of Ukraine-MG Kholodny Institute of Botany, 1999
21051999
Transformer species in the flora of the Middle Dnipro Region
VV Protopopova, MV Shevera, MM Fedoronchuk, VL Shevchyk
Ukrainian Botanical Journal 71 (5), 563-572, 2014
302014
Види судинних рослин, описаних з території України, їх типіфікація та критичний аналіз: родина Apiaceae Lindl.(роди Sanicula L.-Trinia Hoffm.)
ММ Федорончук
Український ботанічний журнал, 13-21, 2007
282007
IUCN Red List categories of vascular plant species of the Ukrainian flora
VA Onyshchenko, SL Mosyakin, IA Korotchenko, IM Danylyk, MD Burlaka, ...
FOP Huliaeva VM, Kyiv, 2022
262022
Флора Українських Карпат
ВІ Чопик, ММ Федорончук
Тернопіль: ТзОВ Терно-граф, 330, 2015
212015
Silene L. sensu lato в Україні: огляд роду Silene sensu stricto (Caryophyllaceae)
ММ Федорончук
Укр. ботан. журн 54 (6), 557-564, 1997
20*1997
Vascular plants of Ukraine
SL Mosiakin, MM Fedoronchuk
A nomenclatural checklist. MH Kholodnyi Institute of Botany, Kyiv, 1999
191999
Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. Kiev
SL Mosyakin, MM Fedoronchuk
Рекомендував до друку ПЄ Булах Надійшла до редакції 14 (2016), 321-322, 1999
191999
Види-трансформери у флорі Середнього Придніпров’я
ВВ Протопопова, МВ Шевера, ММ Федорончук, ВЛ Шевчик
Український ботанічний журнал, 563-572, 2014
182014
Тримовний словник назв судинних рослин флори України
СМ Зиман, ЯП Дідух, ДМ Гродзинський, ММ Федорончук, ОВ Булах
К.: Фітосоціоцентр, 151, 2008
172008
Екофлора України. Т. 3
ММ Федорончук
К.: Фітосоціоцентр, 2002
15*2002
Систематика, география и филогения родов триния, румия и ледебуриелла
НМ Федорончук
Наук. думка, 1983
131983
Flora of the Ukrainian Carpathians
V Chopyk, M Fedoronchuk
Terno-Graph, Ternopil, 2015
112015
A revision of the species of the genus Vicia L. (Fabaceae) in the flora of Ukraine.
MM Fedoronchuk
111996
Comparative and morphological analysis of pollen for genera of the family Rosaceae Juss. of the Ukrainian flora
MM Fedoronchuk, VD Savitsky
Ukr Bot Zh 44 (2), 32-38, 1987
111987
Ukrainian flora checklist. 2: family Fabaceae (Fabales, Angiosperms)
MM Fedoronchuk
Chornomorski botanical journal 18 (2), 97-138, 2022
102022
Ukrainian flora checklist. 1: family Lamiaceae (Lamiales, Angiosperms)
MM Fedoronchuk
Chornomorski botanical journal 18 (1), 5-27, 2022
102022
Elodea nuttallii (Planch.) St. John (Hydrocharitaceae)—новий для флори України вид
ВВ Протопопова, ГА Чорна, МВ Шевера, ММ Федорончук
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2006
102006
Ключові території національного рівня на території Вінницької області та їх значення для оптимізації мережі природно-заповідного фонду
АА Куземко, ОГ Яворська, ЄІ Ворона, ГА Чорна, ММ Федорончук
Заповідна справа в Україні 16 (1), 88-93, 2010
92010
Фітозабруднення рослинного покриву Середнього Придніпров’я. Анотований кон спект синантропної флори
ВМ Джуран, НІ Крецул, ВВ Протопопова, ММ Федорончук, МВ Шевера
К., Переяслав-Хмельницький, 2007
92007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20