Подписаться
Анатолій Куліш
Анатолій Куліш
Подтвержден адрес электронной почты в домене yurfak.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Правоохоронна система України: адміністративно-правові засади організації та функціонування
АМ Куліш
Режим доступу: http://www. lib. uaru. net/diss/cont/355736. html, 2009
952009
Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної системи України
АМ Куліш
Видавництво СумДУ, 2007
842007
Організаційно-правове забезпечення статусу працівників податкової міліції України
АМ Куліш
Харків: Національний університет внутрішніх справ, 2003
822003
Соціальна відповідальність бізнесу в банківській сфері у запитаннях і відповідях
А Куліш
К.: Поліграфсервіс 80, 52, 2007
532007
Практика PR по-українському
АП Куліш
К.: АДЕФ–Україна, 2005
302005
Щодо визначення поняття «правоохоронні органи»
АМ Куліш
Право і безпека 4 (5), 90-93, 2005
262005
Діяльність податкової міліції: правові та організаційні засади
АМ Куліш, ДГ Мулявка, ДГ Мулявка, ОМ Рєзнік
Вид-во СумДУ, 2015
232015
Види правоохоронних органів України
ОЛ Соколенко
Форум права, 699-705, 2012
232012
Організаційно-правові засади управління державною службою в Україні
ВС Венедиктов, МІ Іншин, ОМ Клюєв, АМ Куліш, ОМ Музичук, ...
Харків: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2006
212006
Теорія держави і права
АМ Кучук
Теорія держави: навч.-метод. посіб. Частина 1, 0
14
Інформаційне право України: навчальний посібник
АМ Куліш, ТА Кобзєва, ВС Шапіро
Суми: Сумський державний університет, 2016
132016
Система та види правоохоронних органів України
ОЛ Соколенко
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2013
132013
Поняття та правове регулювання діяльності силових структур системи правоохоронних органів України в сучасних умовах [Електроннийресурс]/АМ Куліш, АВ Солонар, ПА Михайлішин
А Куліш
Режим доступу: http://essuir. sumdu. edu. ua/bitstream/123456789/38381/1 …, 2014
102014
Стан і шляхи реформування системи МВС України: тези до сучасного моменту
ІВ Зозуля
Форум права.-2012.-№ 1.-С. 344-357, 2012
92012
Publiс relations для громадських (недержавних) організацій: Практичні поради на щодень
А Куліш
Київ, 2001
92001
Критерії оцінки ефективності діяльності органів прокуратури України
АМ Куліш, НС Миколенко
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції 1 (2), 62-67, 2018
82018
Окремі питання укладання господарських договорів суб’єктами господарювання [Електронний ресурс]
АМ Куліш
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Pvuabs/2010_1 …, 2010
82010
Удосконалення митного законодавства України як фактор підвищення ефективності діяльності правоохоронної системи
АМ Куліш
Форум права, 296-300, 2009
82009
Проблеми кадрового забезпечення органів прокуратури України
АМ Куліш
Форум права, 94-97, 2006
82006
Щодо сутності правоохоронної системи
А Куліш
Право України, 10-13, 2005
82005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20