Анатолій Куліш
Анатолій Куліш
Подтвержден адрес электронной почты в домене yurfak.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Правоохоронна система України: адміністративно-правові засади організації та функціонування
АМ Куліш, ММ Бурбика, ВВ Пахомов, ВБ Харченко, ТА Кобзєва, ...
СумДУ, 2013
682013
Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної системи України
АМ Куліш
Видавництво СумДУ, 2007
642007
Організаційно-правове забезпечення статусу працівника податкової міліції
АМ Куліш
Вид-во СумДУ, 2003
522003
Соціальна відповідальність бізнесу в банківській сфері у запитаннях і відповідях
А Куліш
К.: Поліграфсервіс, 2007
482007
Щодо визначення поняття «правоохоронні органи»
АМ Куліш
Право і безпека 4 (5), 90-93, 2005
172005
Практика PR по-українському
АП Куліш
К.: АДЕФ–Україна, 2005
162005
Діяльність податкової міліції: правові та організаційні засади
АМ Куліш, ДГ Мулявка, ДГ Мулявка, ОМ Рєзнік
Вид-во СумДУ, 2015
132015
Організаційно-правові засади управління державною службою в Україні: наук.-практ. посіб.
ВС Венедиктов, МІ Іншин, ОМ Клюєв, АМ Куліш, ОМ Музичук, ...
Х.: Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2006
132006
Види правоохоронних органів України
ОЛ Соколенко
Форум права, 699-705, 2012
112012
Інформаційне право України: навчальний посібник
АМ Куліш, ТА Кобзєва, ВС Шапіро
Суми: Сумський державний університет, 2016
82016
Система та види правоохоронних органів України
ОЛ Соколенко
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2013
82013
Стан і шляхи реформування системи МВС України: тези до сучасного моменту
ІВ Зозуля
Форум права.-2012.-№ 1.-С. 344-357, 2012
82012
Щодо сутності правоохоронної системи
А Куліш
Право України, 10-13, 2005
82005
Поняття та правове регулювання діяльності силових структур системи правоохоронних органів України в сучасних умовах
АМ Куліш, АВ Солонар, ПА Михайлішин
Науковий вісник Херсонського державного університету.–2014.–Вип 5, 24-27, 2014
72014
Окремі питання укладання господарських договорів суб’єктами господарювання [Електронний ресурс]
АМ Куліш
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Pvuabs/2010_1 …, 2010
72010
Проблеми кадрового забезпечення органів прокуратури України
АМ Куліш
Форум права, 94-97, 2006
72006
Напрямки вдосконалення інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури України
АМ Куліш
Форум права, 72-76, 2006
72006
Критерії оцінки ефективності діяльності органів прокуратури України
АМ Куліш, НС Миколенко
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 62-67, 2018
62018
Адміністративно-правовий статус військових частин Національної гвардії України
Р Саунін
Підприємництво, господарство і право, 152-156, 2016
62016
Класифікація правоохоронних органів України
АМ Куліш
Південноукраїнський правничий часопис, 225-229, 2008
62008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20