Системи обробки інформації
Системи обробки інформації
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Тестирование программного обеспечения
АА Пивень, ЮИ Скорин
Системи обробки інформації, 56-58, 2012
1552012
Інформаційна технологія підвищення техногенної безпеки регіону
ВМ Попов, ІА Чуб, МВ Новожилова
372015
Линейная аппроксимация условий размещения неориентированных геометрических объектов
ИА Чуб, МВ Новожилова
Системи обробки інформації, 160-163, 2009
332009
Формалізація умов взаємного неперетину об’єктів задачі розміщення багатокутників в анізотропній області в полярній системі координат
ИА Чуб, МВ Новожилова
Харків: ХНУПС, 2010
312010
Інформаційна модель системи спостереження повітряного простору
ІІ Обод, ОП Черних, ВВ Заволодько, ОЮ Ткаченко
Системи обробки інформації, 35-37, 2016
302016
Моделювання трафіка мультисервісної розподіленої телекомунікаційної мережі
ГА Кучук, ІГ Кіріллов, АА Пашнєв
Системи обробки інформації, 50-59, 2006
282006
Моделирование трафика изолированного пульсирующего источника
ГА Кучук
Системи обробки інформації, 168-173, 2004
272004
Сучасні інформаційні технології в системі управління підприємством
ОВ Орлик, ОГ Єсіна, ОГ Есина
Одеський державний економічний університет, 2002
272002
Метод дослідження фрактального мережного трафіка
ГА Кучук
Системи обробки інформації, 74-84, 2005
262005
Разработка процедуры многоэтапной формализации знаний для экспертных систем реального времени
МА Павленко
Системи обробки інформації.–Х.: ХВУ, 2004.–Вип. 9 (37), 124-133, 0
26
Модель бази знань інтелектуальної системи управління високошвидкісного рухомого об’єкта на основі її верифікації
ОВ Барабаш, ДМ Обідін, АП Мусієнко
Системи обробки інформації, 3-6, 2014
242014
Концептуальний підхід до синтезу структури інформаційно-телекомунікаційної мережі
ІВ Рубан, ГА Кучук, ОП Давікоза
Системи обробки інформації, 106-112, 2013
222013
Концептуальний підхід до синтезу структури інформаційно-телекомунікаційної мережі
ІВ Рубан, ГА Кучук, ОП Давікоза
Системи обробки інформації, 106-112, 2013
222013
Методи метрологічної перевірки вимірювальних електричних томографічних систем
ЮТ Волкова, ММ Дорожовець
Системи обробки інформації, 113-116, 2011
222011
Фрактальный гауссовский шум в трафиковых трассах
ГА Кучук
Системи обробки інформації.–Х.: ХВУ.–2004.–Вип. 3, 91-99, 2004
212004
Приближенный метод расчета аэродинамических характеристик профиля при углах атаки от 0 до 360?
ВГ Лебедь, СА Калкаманов, ЕЮ Иленко
Системи обробки інформації, 36-39, 2014
202014
Матричні афінні шифри для створення цифрових сліпих підписів на текстографічні документи
ВГ Красиленко, СК Грабовляк
Системи обробки інформації, 60-63, 2011
202011
Моделі та засоби формування комплексного інформаційно-освітнього середовища навчального закладу
ПП Лізунов, АО Білощицький
Системи обробки інформації, 2-8, 2007
202007
Разработка теоретико-кодовых схем с использованием эллиптических кодов
АА Кузнецов, СП Евсеев
Системи обробки інформації.–Харкiв: ХВУ.–2004–Вип 5, 127-132, 2004
192004
Метод неортогональной частотной дискретной модуляции на основе преобразования Хартли с квадратурной амплитудной модуляцией частотных несущих
ВИ Слюсар, КА Васильев
Системи обробки інформації, 102-104, 2008
182008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20