Iryna Sukhovolets Ірина Суховолець
Iryna Sukhovolets Ірина Суховолець
доцент кафедри терапевтичної стоматології
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Використання біохімічних маркерів кісткового метаболізму в стоматології
НБ Кузняк, СІ Бойцанюк, ІО Суховолець
Клінічна стоматологія, 99-104, 2015
72015
Вплив серцево-судинної патології на перебіг запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта
ІО Суховолець, НВ Мацко
Клінічна стоматологія, 18-21, 2014
62014
Особливості проведення лекційних занять з розділу Захворювання слизової оболонки ротової порожнини” для студентів-іноземців
ІО Суховолець
Медична освіта, 99-101, 2016
22016
Зміна показників пероксидного окиснення ліпідів при поєднанні пародонтиту з адреналіновою кардіоміодистрофією за нормергічного типу запальної реакції
ІР Мисула, ІО Суховолець
Клінічна стоматологія, 2011
22011
Перебіг пародонтиту при гіпоергічному та гіперергічному типах запальної реакції на фоні адреналінової міокардіопатії
ІР Мисула, ІО Суховолець
Медична хімія, 27-30, 2013
12013
Роль психоемоційного стресу у виникненні та перебігу запально-дистрофічних захворювань пародонта
ІО Суховолець
Вісник наукових досліджень, 2013
12013
PECULIARITIES OF PRACTICAL CLASSES FOR FOREIGN DENTAL STUDENTS
MO Levkiv, IO Sukhovolets, IV Antonyshyn
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай., 200, 2017
2017
THE SPECIFICS OF LECTURING OF THE CHAPTER “DISEASES OF MUCOUS MEMBRANE OF ORAL CAVITY” FOR FOREIGN STUDENTS
IO Sukhovolets
Ternopil State Medical University, 2016
2016
Use of biochemical markers of bone turnover in dentistry
NB Kuzniak, SI Boytsanyuk, IO Sukhovolets
Тернопільський національний медичний університет імені ІЯ Горбачевського, 2016
2016
Порівняльна характеристика морфологічних змін у тканинах пародонта тварин із різним типом запальної реакції при пародонтиті за токсичної дії адреналіну на ранні терміни дослідження
ІО Суховолець
Клінічна стоматологія, 80-84, 2016
2016
ПЕРЕБІГ ПАРОДОНТИТУ ПРИ ГІПОЕРГІЧНОМУ ТА ГІПЕРЕРГІЧНОМУ ТИПАХ ЗАПАЛЬНОЇ РЕАКЦІЇ НА ФОНІ АДРЕНАЛІНОВОЇ МІОКАРДІОПАТІЇ
ІО Суховолець, ІР Мисула
Medical Chemistry, 2015
2015
Динаміка системних проявів краніоскелетної травми в пізній період травматичної хвороби
АМ Серватович, ІО Суховолець, МО Левків
Клінічна стоматологія, 93-93, 2015
2015
Зміна кількості середньомолекулярних пептидів СМП280 та СМП254 у крові тварин із різними типами запальної реакції в пародонті при розвитку адреналінової інтоксикації на ранні …
ІО Суховолець, МО Левків, АМ Серватович
Клінічна стоматологія, 104-104, 2015
2015
Зміни в кістковій тканині тварин з пародонтитом при різних типах запальноїреакції та супутньому адреналіновому пошкодженні
ІО Суховолець
Клінічна стоматологія, 107-107, 2013
2013
Features of structural reorganization of periodontal tissues in animals with periodontal disease and adrenaline intoxication dependent on type of inflammatory reaction
IO Sukhovolets, IR Mysula
Radomska Szkoła Wyższa, 2013
2013
Особливості перебігу пародонтиту в тварин з адреналіновою міокардіодистрофією
ІР Мисула, ІО Суховолець
Вісник наукових досліджень, 75-77, 2012
2012
Зміни імунологічних показників у крові тварин при пародонтиті за різних типів запальної реакції
IR Mysula, IY Tsvyntarna
Буковинський медичний вісник 16 (3 (63) p. 1), 56-59, 2012
2012
Зміна показників гуморального імунітету у тварин із різними типами запальної реакції в пародонті при поєднанні з адреналіновою міокардіодистрофією
IR Mysula, IO Sukhovolets
Буковинський медичний вісник 16 (3 (63) p. 1), 53-55, 2012
2012
ПЕРЕБІГ ПОЛ У ТВАРИН З РІЗНИМИ ТИПАМИ ЗАПАЛЬНОЇ РЕАКЦІЇ ПРИ ПОЄДНАННІ ПАРОДОНТИТУ З АДРЕНАЛІНОВОЮ МІОКАРДІОПАТІЄЮ»
ІО Суховолець
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З РОЗДІЛУ “ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
IO Sukhovolets
Медична освіта, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20