Марк Леонидович Белкин
Марк Леонидович Белкин
Університет економіки та права «КРОК», адвокат
Подтвержден адрес электронной почты в домене etalon.co.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Законодательное обоснование применения в судебной практике решений Европейского Суда по правам человека как источника права
МЛ Белкин
Международное публичное и частное право, 30-33, 2010
122010
Адміністративно-правові засади забезпечення діяльності омбудсмана в Україні
НС Пузирна, НС Пузырная
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 07 «Адміністративне право і процес, 2013
102013
Проблемні питання апеляційного та касаційного оскарження судових рішень
М Бєлкін
Право України, 154-160, 2010
92010
Єдність принципів застосування адміністративно-правових засобів у сфері публічного управління
МЛ Бєлкін
Часопис Академії адвокатури України 5 (2 (15)), 2012
82012
Актуальні питання обігу акцій закритих акціонерних товариств
МЛ Бєлкін, ЮЛ Бєлкіна
Актуальні проблеми цивільного та господарського права.–2008 2, 2008
82008
РОЛЬ СУДЕБНОГО ПРЕЦЕДЕНТА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
МЛ Белкин
Мировой судья, 10-13, 2010
72010
Проблеми застосування рішень Європейського суду з прав людини як джерела права в законодавстві України та в судовій практиці
МЛ Бєлкін
Вісник господарського судочинства, 111-120, 2009
72009
Актуальні питання оскарження постанов про порушення кримінальної справи в контексті рішень Європейського суду з прав людини
МЛ Бєлкін
Адвокат, 2009
62009
ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ В СВІТЛІ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
МЛ Бєлкін
42012
Актуальні питання судового захисту майнових прав акціонерів
МЛ Бєлкін
Вісник господарського судочинства, 109-117, 2009
42009
Застосування принципу розумності в господарських та цивільних справах
МЛ Белкін, ЮЛ Белкіна
Вісник господарського судочинства, 98-103, 2009
42009
Обмеження права на судове оскарження на стадії досудового розслідування за КПК 2012 р. як чинник порушення прав приватних осіб
МЛ Бєлкін, ЛМ Бєлкін
Судова апеляція, 50-60, 2017
32017
Раскрытие информации эмитента ми. Как это зависит от способа размещения цен ных бумаг
ЛМ Белкин, МЛ Белкин
Акци онерный Вестник. Украина, 13, 2009
32009
Неправосудне су дове рішення по цінних паперах: аналіз та наслідки на фондовому ринку
МЛ Бєлкін
Актуальні пи тання цивільного та господарського права, 10, 2008
32008
Держава та свобода творчості у світлі рішень Європейського Суду з прав людини
МЛ Бєлкін
Актуальні питання цивільного та господарського права, 12, 2008
32008
Особливості податкового об ліку внесків у статутний фонд (капітал) господарсь ких товариств
МЛ Бєлкін
Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової еко номіки 2, 261-263, 0
3
Угоди про визнання винуватості в кримінальному процесі України як чинник порушення прав приватних осіб
МЛ Бєлкін, ЛМ Бєлкін
Науковий журнал «Судова та слідча практика в Україні», 23-28, 2018
22018
Проблеми узгодження норм Монреальської конвенції 1999 року та Повітряного кодексу України щодо відшкодування шкоди за затримку чи скасування авіарейсів
МЛ Бєлкін
Транспортне право в ХХІ столітті: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової …, 2013
22013
Презумпція невинуватості як складова права на справедливий судовий розгляд у рішеннях Європейського суду з прав людини
МЛ Бєлкін
Правничий вісник Університету КРОК, 69-73, 2013
22013
Механізми забезпечення єдиного правозастосування в Україні: теорія, практика, подальший розвиток
МЛ Бєлкін
Правничий вісник Університету КРОК, 19-26, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20