Гончаренко Євген; Goncharenko Ievgen
Гончаренко Євген; Goncharenko Ievgen
кандидат наук, доцент, Національний університет фізичного виховання і спорту України
Verified email at uni-sport.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Волонтерское движение в спорте: проблемы и перспективы
С Матвеев, И Когут, Е Гончаренко
Наука в олимпийском спорте, 111-121, 2011
142011
Морально этические аспекты в спорте инвалидов
ЕВ Гончаренко, ИА Когут
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2007
122007
‘Unified gives us a chance’An evaluation of Special Olympics Youth Unified Sports® Programme in Europe/Eurasia
S Dowling, R McConkey, D Hassan, S Menke
102010
Соціальні аспекти волонтерського руху: минуле та сьогодення
СФ Матвеев, ИА Когут, ЕВ Гончаренко
Вісник Запорозького національного університету, 3, 2010
72010
Актуальные проблемы развития неолимпийского спорта
MV Matveyev S., Borisova O., Kogut I., Goncharenko Ye.
«Probleme actuale perfecţionarea sistemului de învâţâmînt în domeniul …, 2013
6*2013
Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів фіз. виховання і спорту
ПІС Матвєєв С.Ф., Бріскін Ю.А., Когут І.О., Борисова О.В., Кропивницька Т.А ...
Асконіт, 2011
6*2011
Дидактичні особливості проведення тренувальних занять зі спортсменами, які мають вади інтелекту
ЄВ Гончаренко
з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00. 01 «Олімпійській і професійний спорт …, 2011
52011
Актуальні проблеми підготовки спортсменів-футболістів до Спеціальних Олімпіад
С Матвєєв, М Ярмоленко, Є Гончаренко
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 71-74, 2015
42015
Перспективи наукових досліджень у спорті осіб із відхиленнями розумового розвитку
І Когут, Є Гончаренко
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2011
42011
Дидактические особенности проведения тренировочных занятий со спортсменами с отклонениями умственного развития
ЕВ Гончаренко
НУФВСУ, 2011
42011
Организационно-методичекие условия учебно-тренировочной деятельности футболистов Специальных Олимпиад
М Ярмоленко, С Матвеев, Е Гончаренко
Спортивний вісник Придніпров'я, 2015
32015
Актуальные проблемы развития неолимпийского спорта
С Матвеев, О Борисова, И Когут, Е Гончаренко, В Маринич
Материалы Международной научной конференции «Актуальные проблемы и развитие …, 2013
32013
Волонтерська програма спеціальних олімпіад об'єднаний спорт як чинник соціальної адаптації осіб з відхиленнями розумового розвитку
ІО Когут, ЄВ Гончаренко
Вісник Запорізького національного університету, 2013
32013
Дидактика тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку
Є Гончаренко, І Когут
Спортивний вісник Придніпров'я, 31-34, 2010
32010
Особливості фізичного розвитку спортсменів 17-19 років із відхиленнями розумового розвитку/Гончаренко Євген Володимирович
ЄВ Гончаренко
Теорія і методика фізичного виховання і спорту: наук.-теор. журнал для спец …, 2009
32009
Педагогічні засади проведення тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку
СФ Матвєєв, ІО Когут, ЄВ Гончаренко
22013
Особенности обучения двигательным действиям людей с отклонениями умственного развития
МА Ярмоленко, ЄВ Гончаренко
Олимпийский спорт и спорт для всех, 2015
12015
Роль волонтерської програми Спеціальної Олімпіади Об’єднаний спорт у формуванні соціального капіталу
І Когут, Є Гончаренко
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 99-104, 2015
12015
Социальная адаптация футболистов с отклонениями в умственном развитии
МА Ярмоленко, ЄВ Гончаренко
Актуальные проблемы совершенствования системы образования в области …, 2014
12014
Методические особенности развития физических качеств у футболистов специальных олимпиад
МА Ярмоленко, ЄВ Гончаренко
Олимпийский спорт и спорт для всех, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20