Любіч Олександр Олексійович / Lyubich Oleksandr / Любич Александр Алексеевич
Любіч Олександр Олексійович / Lyubich Oleksandr / Любич Александр Алексеевич
ДННУ "Академія фінансового управління" / Academy of Financial Management
Подтвержден адрес электронной почты в домене afu.kiev.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Теоретичні основи прийняття фінансових рішень на макрорівні
ОО Любіч
К.: НДФІ, 2004
212004
Системне моделювання соціально-економічного розвитку України
Ю Харазішвілі, ОО Любіч
Банківська справа, 46-65, 2006
182006
Діяльність банків за участю держави в капіталі у 2014 році
СС Гасанов, ОО Любіч, ГП Бортніков
К.: ДННУ" Академія фінансового управління, 2014
112014
Фінансова стабільність та інструменти запобігання фінансовим кризам: міжнародний досвід і рекомендації для України
ОО Любіч, ВМ Домрачев
Фінанси України, 78-93, 2011
112011
Методологічні проблеми фінансового управління в банківському секторі України: уроки кризи
ОО Любіч, ІВ Волошин
Фінанси України, 94-114, 2014
62014
Моделювання впливу науково-технічного прогресу на економічне зростання та ефективність соціально-економічного розвитку
ОО Любіч, ЮМ Харазішвілі, ВА Денисюк
Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України.–2009 …, 2010
62010
Про взаємозв’язок дефіциту бю джету та макроекономічних показників в Україні
Ю Харазішвілі, О Любіч
Економіка України, 31-40, 2006
62006
Аналіз бізнес-моделі державних банків в Україні
ОО Любіч, ГП Бортніков, ГО Панасенко
Фінанси України, 7-38, 2016
52016
Один з підходів до формування алгоритму системи підтримки прийняття рішень в системі управління державними фінансами/ОО Людіч
ОО Любіч
Формування ринкових відносин в Україні, 39, 2004
52004
Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків
ГП Бортніков, ОО Любіч
Математичне моделювання в економіці, 2016
32016
Надійність кредитних рейтингів для прогнозування дефолтів банків
ОО Любіч, ГП Бортніков
Наукові праці НДФІ, 96-109, 2015
32015
Присутність іноземних банків із країн - членів ЄС в Україні
ОО Любіч, Г Бортніков
Фінанси України, 77-89, 2015
32015
Моделювання впливу паніки серед контрагентів на ризик ліквідності банку
ОО Любіч, ГП Бортніков, ВО Ткачук
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем, 2014
32014
Банки з державним капіталом як інструмент прискорення економічного розвитку держави
ОО Любіч, АО Дробязко, АО Свистун
Виклики і ризики розгортання кризових процесів в Україні та напрями …, 2017
2*2017
Моніторинг ринкової позиції банків із державним капіталом
ОО Любіч, АО Дробязко
Фінганси України, 39-54, 2015
2*2015
Державна підтримка капіталізації та реорганізації банків за участю держави в капіталі. Зарубіжний досвід та вітчизняна практика :
ОО Любіч, СС Гасанов, ГП Бортніков
ДННУ “Акад. фін. управління”, 2015
2*2015
Моніторинг ринкової позиції банків із державним капіталом
ОО Любіч, АО Дробязко
Фінанси України, 39-54, 2015
22015
Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу регіонів України
ОО Любіч, ЮМ Харазішвілі
Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: сб. материалов …, 2007
22007
Експрес-діагностування фінансової стійкості банків на основі застосування методів кластерного аналізу
О Любіч, АО Дробязко
Міжнародна наукова конференція, присвяченої 60-річчю заснування Інституту …, 2017
1*2017
Аналіз розвитку банківського бізнесу в україні в першій половині 2017 року
ОО Любіч, АО Дробязко, АО Свистун
Фінанси України, 95-15, 2017
1*2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20