Follow
Демиденко Людмила Миколаївна/ Liudmyla Demydenko/ L. Demydenko/
Демиденко Людмила Миколаївна/ Liudmyla Demydenko/ L. Demydenko/
Verified email at univ.net.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України
ІО Лютий, ЛМ Демиденко, ЮЛ Субботович
Фінанси України, 3-13, 2006
552006
Фіскальна децентралізація: німецький досвід та українські реалії
ЛМ Демиденко, ЮЛ Наконечна
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя…, 2015
40*2015
Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
Л Лютий, І.О., Демиденко
36*2009
Розвиток теорії оподаткування вченими Заходу
ЛМ Демиденко
Фінанси України, 111-117, 2004
312004
Відкритість та прозорість державного та місцевих бюджетів в Україні
Ю Наконечна, Л Демиденко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка., 2016
29*2016
Мито і митна політика в умовах глобалізації
ЛМ Демиденко
Фінанси України, 63-69, 2004
212004
Податкова система. Навчальний посібник
ЛМ Демиденко, ЮЛ Субботович
К.: Центр навчальної літератури, 2007
202007
Інтеграція податкової системи України до європейського економічного простору
ЛМ Демиденко
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04. 01, 2000
162000
Оподаткування доходів громадян: досвід США та України
ЛМ Демиденко
Фінанси України, 30-33, 2005
112005
Податкова система
ЛМ Демиденко, ЮЛ Субботович
Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2007
102007
Оподаткування доходів громадян в Україні: фіскальні новації
Л Демиденко, М Тюріна
Інвестиції : досвід та практика, с.45-49, 2017
92017
Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва: протиріччя та перспективи
ЛМ Демиденко, ВІ Демиденко
Финансовые услуги, 12-15, 2017
72017
Фіскальні стимули сприяння інноваціям в умовах європейської інтеграції
Л Демиденко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка…, 2012
72012
Податкова політика Європейського Союзу
ЛМ Демиденко
Наукові праці НДФІ, 87-95, 2007
72007
Удосконалення прямого оподаткування у напрямку інтеграції в ЄС
ЛМ Демиденко
Фінанси України, 124-128, 2000
72000
Фіскальна консолідація в забезпеченні стабілізації державних фінансів
ЛМ Демиденко, ЮЛ Наконечна
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби…, 2014
52014
Ukrainian Local Budget Transparency: Challenges of Fiscal Decentralization
S Slukhai, L Demydenko, Y Nakonechna, T Borshchenko
Presented papers at the 27th NISPAcee Annual Conference, 2019
42019
Фінансова криза ЄС: причини та шляхи подолання
ЛМ Демиденко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя…, 2014
42014
Основні драйвери модернізації публічних фінансів в Україні
ЗС Варналій, ЮЛ Наконечна, ЛМ Демиденко
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2019
32019
ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ВІД КВАЗІ-ЛІБЕРАЛЬНОЇ РЕТРОСПЕКТИВИ ДО НЕОЛІБЕРАЛЬНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ?
OP Nesterenko, LM Demydenko, VB Reinska, MV Volkova
Financial and credit activity problems of theory and practice 1 (32), 360-370, 2020
22020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20