Нагорна Лариса Панасівна (1932-2019)
Нагорна Лариса Панасівна (1932-2019)
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipiend.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Регіональна ідентичність: український контекст
ЛП Нагорна
ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України, 2008
2052008
Политична мова i мовна полiтика
ЛП Нагорна
Свiтогляд, 2005
2052005
Нацiональна iдентичнiсть в Українi
Л Нагорна
Київ, 2002
191*2002
Історична память: теорії, дискурси, рефлексії
ЛП Нагорна
ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України, 2012
1312012
Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії
ЛП Нагорна
К.: Стилос 104, 1998
1311998
Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань
ЛП Нагорна
ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України, 2011
1282011
Поняття „національна ідентичність” і „національна ідея” в українському термінологічному просторі
Л Нагорна
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2003
702003
Регiональна iдентичнiсть: український контекст
ЛП Нагорна
Київ: IПiЕНД, 2008
262008
„Війни ідентичностей”: сценарії і ризики
Л Нагорна
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2007
252007
Національна ідентичність: український феномен в історичній ретроспективі
Л Нагорна
Розбудова держави, 47-55, 1997
231997
Історична культура: концепт, інформаційний ресурс, рефлексивний потенціал
ЛП Нагорна
Київ: ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України, 2014
222014
Феномен регіоналізму і національна ідентичність в Україні: історичні витоки
Л Нагорна
Регіональна історія України, 2007
212007
Діалектика інтересу і моралі у міжетнічних відносинах
Л Нагорна
Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу, 106–116, 2010
19*2010
Політична культура і культура політики: етнічні аспекти
Л Нагорна
Політичний менеджмент, 14-24, 2009
172009
Символічний простір інформаційного суспільства: зорові аберації віртуальності
Л Нагорна
Політичний менеджмент, 2009
162009
Полiтична мова i мовна полiтика: дiапазон можливостей полiтичної лiнгвiстики
Л Нагорна
162005
Ідентичність національна
ЛП Нагорна
Енциклопедія історії України 3, 2005
142005
Позиція України у новоствореній союзній державі: 20-ті роки крізь призму 90-х
ЛП Нагорна
Український історичний журнал, 3-3, 1993
141993
Українська політична нація: лінії розламу і консолідації
Л Нагорна
Віче, 2000
132000
Проблеми двомовності в Україні: чи є вихід із глухого кута?
Л Нагорна
Людина і політика, 3-13, 2003
122003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20