Ірина Царенко, Irina Tsarenko (ORCID: iD 0000-0002-0720-4650)
Ірина Царенко, Irina Tsarenko (ORCID: iD 0000-0002-0720-4650)
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика викладання безпеки життєдіяльності: навчальний посібник
СП Величко, ОМ Царенко, Ірина Леонтіївна, Царенко
К.: КНТ, 2008
252008
Лабораторний практикум з безпеки життєдіяльності: Навчальний посібник
СП Величко, ІЛ Царенко
К.: ВД Професіонал, 2008
182008
Підготовка майбутніх вчителів фізичної культури до впровадження здоров’язбережувальних технологій на уроках з лижної підготовки
А Юнак
Медицинские вести, 22-23, 1997
81997
ІННОВАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ІЛ Царенко
АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, 2010
72010
Лабораторний практикум з основ безпеки життєдіяльності у середній школі
І ЦАРЕНКО, С ВЕЛИЧКО
НАУКОВІ ЗАПИСКИ 2 (60), 145-152, 2005
5*2005
Проектування лабораторно-практичних робіт з курсу «Технологія приготування страв»
ІЛ Царенко
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
32016
Проектна технологія у практичній підготовці майбутніх учителів до професійної діяльності
ІЛ Царенко
Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки 2 (Вип. 108), 142-146, 2012
32012
Активізація самостійної роботи студентів засобами хмарних технологій
ІЛ Царенко
Вища освіта України; Теоретичний та науково-методичний часопис; Тематичний …, 2014
22014
Методика викладання безпеки життєдіяльності
СП Величко, ІЛ Царенко, ОМ Царенко
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка ISBN 978-966-7406-42-4, 2007
22007
Методика викладання безпеки життєдіяльності
СП Величко, ІЛ Царенко, ОМ Царенко
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005
22005
Визначення компонентів готовності майбутніх учителів технологій до інноваційної діяльності
ІЛ Царенко
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
12017
Здоров'язбережувальні технології у професійній освіті
ІЛ Царенко
Професійна освіта в умовах сталого розвитку : І міжнародна науково-практична …, 2016
12016
Здоров'язбережувальні технології у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання
ІЛ Царенко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2016
12016
Технологічний аспект упровадження лабораторного практикуму з безпеки життєдіяльності
ІЛ Царенко
Наукові записки:[зб. наук. праць, 292-298, 2007
12007
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ГІГІЄНИ ХАРЧУВАННЯ»
ІЛ Царенко, СМ Богомаз-Назарова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 162-165, 2019
2019
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕНІ ПРОФІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ІЛ Царенко, СМ Богомаз-Назарова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 2 (173), 225-228, 2018
2018
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
МЮ Моцаренко
Наукові записки молодих учених, 2018
2018
Інноваційні технології у вивченні курсу «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»
ІЛЦ Степан Петрович Величко, Олександр Миколайович Царенко
Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін …, 2018
2018
Безпека життєдіяльності. Практикум з безпеки життєдіяльності та основ охорони праці
ІЛЦ Степан Петрович Величко, Олександр Миколайович Царенко
2018
Формування професійно-педагогічної компетентності у майбутніх учителів трудового навчання
ІЛ Царенко
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20