Ірина Царенко, Irina Tsarenko (ORCID: iD 0000-0002-0720-4650)
Ірина Царенко, Irina Tsarenko (ORCID: iD 0000-0002-0720-4650)
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Підтверджена електронна адреса в kspu.kr.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика викладання безпеки життєдіяльності: навчальний посібник
СП Величко, ОМ Царенко, Ірина Леонтіївна, Царенко
К.: КНТ, 2008
232008
Лабораторний практикум з безпеки життєдіяльності: Навчальний посібник
СП Величко, ІЛ Царенко
К.: ВД Професіонал, 2008
172008
Педагогічні основи формування у майбутніх учителів умінь застосовувати ТЗН у навчально-виховному процесі
ОМ Царенко
Царенко Олександр Миколайович, 2000
172000
ІННОВАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ІЛ Царенко
АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, 2010
92010
Проектування лабораторно-практичних робіт з курсу «Технологія приготування страв»
ІЛ Царенко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2015
32015
Активізація самостійної роботи студентів засобами хмарних технологій
ІЛ Царенко
Вища освіта України; Теоретичний та науково-методичний часопис; Тематичний …, 2014
32014
Проектна технологія у практичній підготовці майбутніх учителів до професійної діяльності
ІЛ Царенко
Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки 2 (Вип. 108), 142-146, 2012
32012
Міжпредметні зв’язки як дидактична умова підвищення якості підготовки майбутніх учителів
СМ Богомаз-Назарова
Освітній вимір 36, 69-73, 2012
22012
Методика викладання безпеки життєдіяльності
СП Величко, ІЛ Царенко, ОМ Царенко
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка ISBN 978-966-7406-42-4, 2007
22007
Методика викладання безпеки життєдіяльності
СП Величко, ІЛ Царенко, ОМ Царенко
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005
22005
Лабораторний практикум з основ безпеки життєдіяльності у середній школі
І ЦАРЕНКО, С ВЕЛИЧКО
НАУКОВІ ЗАПИСКИ 2 (60), 145-152, 2005
2*2005
Методичні особливості навчання студентів професійно орієнтованим дисциплінам
ОМ Царенко, ІЛ Царенко
Наукові записки. Серія: педагогічні науки, 175-178, 2020
12020
Формування екологічної культури студентів при вивчені профільних дисциплін
ІЛ Царенко, СМ Богомаз-Назарова
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
12018
Визначення компонентів готовності майбутніх учителів технологій до інноваційної діяльності
ІЛ Царенко
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
12017
Методологічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів з безпеки життєдіяльності
ІЛ Царенко
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
12016
Здоров'язбережувальні технології у професійній освіті
ІЛ Царенко
Професійна освіта в умовах сталого розвитку : І міжнародна науково-практична …, 2016
12016
Здоров'язбережувальні технології у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання
ІЛ Царенко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2016
12016
ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
О ЦАРЕНКО
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки.–Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В …, 2009
12009
Сучасні інформаційні технології та їх значення в навчальному процесі
СМ Богомаз-Назарова
КДПУ ім. В. Винниченка, 2008
12008
Модульна технологія навчання у формуванні методичних компетентностей майбутніх учителів
ОМ Царенко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2008
12008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20