Капська Алла Йосипівна
Капська Алла Йосипівна
Verified email at npu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю: Навчально-методичний посібник
АЙ Капська
К.: УДЦССМ 220, 2001
2322001
Соціальна робота. Навчальний посібник
АЙ Капська
К.: Видавничий Дім «Слово», 2011
146*2011
Соціальна робота : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів
АЙ Капська
К. : ЦУЛ, 2005
146*2005
Соціальна робота : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів
АЙ Капська
К. : ЦУЛ, 2005
146*2005
Соціальна робота: навчальний посібник
АЙ Капська
К.: Центр навчальної літератури, 2005
1462005
Соціальна робота: навчальний посібник
АЙ Капська
К.: Центр навчальної літератури, 2005
1462005
Соціальна робота: навчальний посібник
АЙ Капська
К.: Центр навчальної літератури, 2005
1462005
Соціальна робота : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів
АЙ Капська
К. : ЦУЛ, 2005
146*2005
Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) : навч. посібник. – 2-е вид. / НПУ імені М. П. Драгоманова. Держ. центр соц. служб …
РХВ А. Й. Капська, О. В. Безпалько
К. : Наук. світ, 2002
972002
Педагогіка живого слова: навч.-метод. посібник
АЙ Капська
К.: ІЗМН, 1997
951997
Соціальна педагогіка: підручник
АЙ Капська
Київ: Центр навчальної літератури, 2003
782003
Соціальна педагогіка
АЙ Капська
К.: Центр навчальної літератури, 2003
642003
Соціальна педагогіка
АЙ Капська
К.: Центр навчальної літератури, 2003
642003
Соціальна педагогіка
АЙ Капська
К.: Центр навчальної літератури, 2003
642003
Соціальна робота: технологічний аспект : навч. посібник / Держ. центр соц. служб для молоді. Ін-т соц. роботи та управління НПУ імені М. П. Драгоманова ; за ред. А. Й. Капської.
АЙ Капська
К. : Центр навчальної літератури, 2004
61*2004
Деякі особливості формування готовності студентів до професійної творчості
АЙ Капська
Моделювання виховної діяльності в системі професійної підготовки студентів …, 1998
571998
Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей
ПІВ Капська А.Й.
К.:Центр учбової літератури, 2012
462012
Виразне читання
АЙ Капська
К.: Вища школа, 1986
43*1986
Гра як активний метод навчання студентів майстерності слова
АЙ Капська
Рідна школа 10, 1991
401991
Деякі аспекти професійної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників
АЙ Капська
Социально-педагогические проблемы детей и молодежи : сб. ст. – Ростов -на …, 2008
372008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20