Подписаться
Ільченко Наталія Борисівна
Ільченко Наталія Борисівна
Державний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knute.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Логістичні стратегії в торгівлі: монографія
НБ Ільченко
Київ: Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2016
142016
Оцінювання логістичних ризиків підприємства торгівлі
НБ Ільченко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
72016
Моделювання бізнес-процесів підприємства оптової торгівлі
НБ Ільченко
Науковий Вісник Херсонського державного університету. Економічні науки, 45-57, 2015
72015
Development strategy for logistics operators in the context of globalization
NB Ilchenko
Contemprorary conditions and trends in enterprise management: strategies …, 2015
62015
Мерчандайзинг: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів
АА Мазаракі, НБ Ільченко
Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2015
52015
Тенденції розвитку підприємств оптової торгівлі в Україні
НБ Ільченко
Вісник Одеського національного університету. Економіка 19 (Випуск 2/3,), с …, 2014
52014
Trends in development of wholesale trade in Ukraine
N Ilchenko, K Anna
Economic annals-XXI, С. 38-42., 2018
42018
Концептуальна модель управління бізнес-процесами на підприємстві оптової торгівлі
НБ Ільченко
Проблемы экономики, 2018
32018
Формування контрактної системи оплати праці в Україні
НБ Ільченко
НАН України. Ін-т економіки, 2002
32002
Глобальні тренди роздрібної торгівлі
НБ Ільченко, ІМ Гарбарук
Наук. Вісн. Міжнар. гуманіт. ун-ту 31 (31), С. 32-38., 2018
2*2018
Логістичні стратегії в торгівлі
НБ Ільченко
Монографія, 432 с., 2016
22016
Оптимізація бізнес-процесів на підприємстві оптової торгівлі
НБ Ільченко
Науковий вісник Херсонського державного університету.–Випуск 6, 170-174, 2014
22014
Проектування торговельних об’єктів: навч. посіб. для вищ. навч. закл.
НБ Ільченко
К.: КНТЕУ, 2011
22011
Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
НБ Ільченко
КНТУ, 2008
22008
РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
НБ Ільченко, АВ Кулік
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського …, 2019
12019
Захист прав споживачів в інтернет-магазинах України
Н Ільченко, О Фреюк
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-14, 2018
12018
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
НБ Ільченко
Бізнес Інформ, 224-230, 2018
12018
Референтні моделі управління ланцюгами постачання
НБ Ільченко, ДВ Кочубей
Товари і ринки 2, С. 62-71, 2017
12017
Сучасні підходи до управління бізнес-процесами підприємства оптової торгівлі
НБ Ільченко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 72, 2016
12016
Обґрунтування причинно-наслідкових зв’язків управління економічними процесами на підприємстві оптової торгівлі
НБ Ільченко
Проблемы экономики, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20