Ільченко Наталія Борисівна
Ільченко Наталія Борисівна
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Тенденції розвитку підприємств оптової торгівлі в Україні
НБ Ільченко
Вісник Одеського національного університету. Економіка 19 (Випуск 2/3,), с …, 2014
52014
Оцінювання логістичних ризиків підприємства торгівлі
НБ Ільченко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
42016
Моделювання бізнес-процесів підприємства оптової торгівлі
НБ Ільченко
Науковий Вісник Херсонського державного університету. Економічні науки, 45-57, 2015
22015
Оптимізація бізнес-процесів на підприємстві оптової торгівлі
НБ Ільченко
Науковий вісник Херсонського державного університету: зб наук. праць.―Серія …, 2014
22014
Проектування торговельних об’єктів: навч. посіб. для вищ. навч. закл.
НБ Ільченко
К.: КНТЕУ, 2011
22011
Формування контрактної системи оплати праці в Україні
НБ Ільченко
НАН України. Ін-т економіки, 2002
22002
Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
НБ Ільченко
КНТУ, 2008
12008
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
НБ ІЛЬЧЕНКО
Problems of Economy, 2018
2018
Глобальні тренди роздрібної торгівлі
НБ Ільченко, ІМ Гарбарук
Наук. Вісн. Міжнар. гуманіт. ун-ту 31 (31), С. 32-38., 2018
2018
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
НБ Ільченко
Бізнес Інформ, 224-230, 2018
2018
Референтні моделі управління ланцюгами постачання
НБ Ільченко, ДВ Кочубей
Товари і ринки 2, С. 62-71, 2017
2017
Тезаурус сучасної торгівлі України
Н Ільченко, О Кавун
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 54-70, 2016
2016
The management of business processes at the enterprise of wholesale trade
НБ Ільченко
Бізнес Інформ, с. 270-279, 2016
2016
Логістичні стратегії в торгівлі
НБ Ільченко
Монографія, 432 с., 2016
2016
Проблемы развития розничных торговых сетей в Украине
НБ Ильченко
Маркетинговые исследования, 36-43, 2016
2016
Концептуальні підходи до формування логістичної стратегії підприємством торгівлі
НБ Ільченко
Науковий вісник ОНУ. Економіка 21 (Випуск 1), 112-117, 2016
2016
Проблемы развития розничных торговых сетей в Украине
НБ Ільченко
Маркетинговые исследования, 36-43, 2016
2016
Глобалізаційні процеси та тенденції розвитку оптової торгівлі
НБ Ільченко
Товари і ринки, 5-16, 2016
2016
Моделі управління логістичними бізнес-процесами підприємства торгівлі
НБ Ільченко
Вісник ЧНТЕІ. Економічні науки, 112-123, 2016
2016
Розробка динамічної моделі управління ланцюгами поставок автокомпонентів на ринку України
НБ Ільченко
Бізнес Інформ, 92-98, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20