Ільченко Наталія Борисівна
Ільченко Наталія Борисівна
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Оцінювання логістичних ризиків підприємства торгівлі
НБ Ільченко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
52016
Тенденції розвитку підприємств оптової торгівлі в Україні
НБ Ільченко
Вісник Одеського національного університету. Економіка 19 (Випуск 2/3,), с …, 2014
52014
Мерчандайзинг: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів
АА Мазаракі, НБ Ільченко
Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2015
22015
Оптимізація бізнес-процесів на підприємстві оптової торгівлі
НБ Ільченко
Науковий вісник Херсонського державного університету: зб наук. праць.―Серія …, 2014
22014
Проектування торговельних об’єктів: навч. посіб. для вищ. навч. закл.
НБ Ільченко
К.: КНТЕУ, 2011
22011
Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
НБ Ільченко
КНТУ, 2008
22008
Формування контрактної системи оплати праці в Україні
НБ Ільченко
НАН України. Ін-т економіки, 2002
22002
Моделювання бізнес-процесів підприємства оптової торгівлі
НБ Ільченко
Науковий Вісник Херсонського державного університету. Економічні науки, 45-57, 2015
12015
РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
НБ Ільченко, АВ Кулік
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського …, 2019
2019
Розвиток логістики 4.0 у діяльності логістичних компаній
НБ Ільченко
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 65-74, 2019
2019
Розвиток ринку складської нерухомості в Україні
НБ Ільченко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 86-91, 2018
2018
Захист прав споживачів в інтернет-магазинах України
Н Ільченко, О Фреюк
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-14, 2018
2018
Trends in development of wholesale trade in Ukraine
N Ilchenko, K Anna
Economic annals-XXI, С. 38-42., 2018
2018
Концептуальна модель управління бізнес-процесами на підприємстві оптової торгівлі
НБ Ільченко
Проблеми економіки, 97-103, 2018
2018
Глобальні тренди роздрібної торгівлі
НБ Ільченко, ІМ Гарбарук
Наук. Вісн. Міжнар. гуманіт. ун-ту 31 (31), С. 32-38., 2018
2018
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
НБ Ільченко
Бізнес Інформ, 224-230, 2018
2018
Референтні моделі управління ланцюгами постачання
НБ Ільченко, ДВ Кочубей
Товари і ринки 2, С. 62-71, 2017
2017
Сучасні підходи до управління бізнес-процесами підприємства оптової торгівлі
НБ Ільченко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 72, 2016
2016
ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ОПТОВОЇ ТОРΓІВЛІ
NB Ilchenko
Problemy Ekonomiky, 127-135, 2016
2016
Тезаурус сучасної торгівлі України
Н Ільченко, О Кавун
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 54-70, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20