Ільченко Наталія Борисівна
Ільченко Наталія Борисівна
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knute.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінювання логістичних ризиків підприємства торгівлі
НБ Ільченко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
62016
Логістичні стратегії в торгівлі: монографія
НБ Ільченко
Київ: Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2016
52016
Мерчандайзинг: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів
АА Мазаракі, НБ Ільченко
Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2015
32015
Моделювання бізнес-процесів підприємства оптової торгівлі
НБ Ільченко
Науковий Вісник Херсонського державного університету. Економічні науки, 45-57, 2015
32015
Тенденції розвитку підприємств оптової торгівлі в Україні
НБ Ільченко
Вісник Одеського національного університету. Економіка 19 (Випуск 2/3,), с …, 2014
32014
Формування контрактної системи оплати праці в Україні
НБ Ільченко
НАН України. Ін-т економіки, 2002
32002
Development strategy for logistics operators in the context of globalization
NB Ilchenko
Contemprorary conditions and trends in enterprise management: strategies …, 2015
22015
Проектування торговельних об’єктів: навч. посіб. для вищ. навч. закл.
НБ Ільченко
К.: КНТЕУ, 2011
22011
Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
НБ Ільченко
КНТУ, 2008
22008
Trends in development of wholesale trade in Ukraine
N Ilchenko, K Anna
Economic annals-XXI, С. 38-42., 2018
12018
Концептуальна модель управління бізнес-процесами на підприємстві оптової торгівлі
НБ Ільченко
Проблемы экономики, 2018
12018
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
НБ Ільченко
Бізнес Інформ, 224-230, 2018
12018
Сучасні підходи до управління бізнес-процесами підприємства оптової торгівлі
НБ Ільченко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 72, 2016
12016
Оптимізація бізнес-процесів на підприємстві оптової торгівлі
НБ Ільченко
Науковий вісник Херсонського державного університету.–Випуск 6, 170-174, 2014
12014
REFORMATTING THE ACTIVITIES OF UKRAINIAN LOGISTICS COMPANIES IN CONDITIONS PANDEMIC
НБ Ільченко
PUBLIC COMMUNICATION IN SCIENCE: PHILOSOPHICAL, CULTURAL, POLITICAL …, 2020
2020
ЛОГІСТИКА ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ МОДЕЛІ B2C
НБ Ільченко, ОВ Фреюк
Innovative scientific researches: European development trends and regional …, 2020
2020
Остання миля для електронної торгівлі: виклики, переваги та майбутнє
НБ Ільченко, МВ Котова
Бізнес Інформ, 148–154, 2020
2020
Розвиток роздрібних торговельних мереж моди в Україні мас-маркет сегменту
НБ Ільченко, ВЄ Войнілович
Бізнес Інформ., 407–416, 2019
2019
РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
НБ Ільченко, АВ Кулік
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського …, 2019
2019
Розвиток логістики 4.0 у діяльності логістичних компаній
НБ Ільченко
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 65-74, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20