Оксана Книшек
Оксана Книшек
Університет митної справи та фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Використання досвіду ЄС у побудові системи законодавчого та методичного забезпечення митного постаудиту в Україні
ОМ Вакульчик, ТС Єдинак, ОО Книшек
Академія митної служби України, 2016
132016
Інтегральна оцінка фінансового стану суб’єктів господарювання під час отримання статусу уповноваженого економічного оператора
ОМ Вакульчик, ОО Книшек, АМ Петросян
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 98-105, 2014
122014
Взаємозв’язок прийомів і сфер внутрішнього та зовнішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємств
ОО Книшек, КС Костюченко
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 87-99, 2012
62012
Управління ризиками як основа проведення успішного митного постаудиту: зарубіжний досвід та українські перспективи
ОО Книшек, ЄС Дяченко, ЮМ Білан
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 68-75, 2012
62012
Законодавче регулювання митного пост аудиту відповідно до норм нового Митного кодексу
БЮМ Книшек О.О.
VІІІ Miedzynabowea naukowa-praktycznea konferenchja «Naukowa przestrzen …, 2012
52012
Управлінська діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємств на основі інтегральної оцінки
ОМ Вакульчик, ОО Книшек
Економічний вісник Донбасу, 2015
42015
Теоретичні аспекти організації контролю зовнішньоекономічних операцій підприємств на міжнародному та національному рівнях
ТС Єдинак, ОО Книшек
Академія митної служби України, 2016
32016
Діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємств
ОМ Вакульчик, ОО Книшек
Академія митної служби України, 2016
32016
Внутрішній аудит в системі внутрішнього контролю
ОО Книшек, ОО Яременко
Вісник ДонНУЕТ, 55, 2012
32012
Трансформація облікової інформації про основні засоби при впровадженні МСФЗ на підприємстві (на прикладі підприємств гірничо-металургійного комплексу України)
ОО Книшек, КС Пасічник
Облік і фінанси, 36-44, 2018
22018
Методика та організація аналізу і контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємств
ОО Книшек
22017
Сучасні підходи до визначення рейтингу суб’єкта ЗЕД у рамках попереднього митного аудиту
ОВ Горянська, ОО Книшек, ІО Войтехова
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 65-74, 2011
22011
Фінансовий аналіз діяльності підприємства в умовах економічної нестабільності
ОО Книшек, ЮО Тарасенко
12018
Оціночні параметри при визначенні рейтингу суб’єкта ЗЕД в рамках попереднього митного аудиту
ОО Книшек, МВ Задорожня
Донецкий государственный университет управления, 2017
12017
Державний аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
ВГ Васильєва, ОО Книшек, ВВ Карпенко
Економічний простір, 91-106, 2017
12017
Oсобливості організації обліку на малому підприємстві та аудит фінансової звітності їх діяльності
ВГ Васильєва, ОО Книшек, ММ Ковальчук
12017
Аналіз абсолютної та відносної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства; Analysis of absolute and relative effectiveness of enterprise foreign economic activity
ОО Книшек
Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету …, 2016
12016
Інтегрально-рейтингова оцінка та аналіз якісних характеристик підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності
ОМ Вакульчик, ОО Книшек
Економічний простір, 92-103, 2016
12016
Особливості обліку експортно-імпортних операцій підприємств-суб’єктів ЗЕД
ОО Книшек, ГІ Лайчук
ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ, 78, 2014
12014
МИТНИЙ ПОСТ-АУДИТ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ІС Губіна, ЛМ Івашова, ОО Книшек, ОГ Сливка
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: Голова, 18, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20