Олег Варченко
Олег Варченко
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методологія побудови класифікатора загроз державним інформаційним ресурсам
ОК Юдін, СС Бучик, АВ Чунарьова, ОI Варченко
Science-Based Technologies 22 (2), 2014
72014
ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ЗАДАЧАХ СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ
ОК Юдін, КО Курінь, ОІ Варченко
Наукоємні технології 13 (1), 64-69, 2012
42012
Автоматизована система як обєкт триєдиної” системи захисту інформації
ОК Юдін, СС Бучик, ОІ Варченко
Вісник інженерної академії України, 146-148, 2014
22014
Компьютерное моделирование аварийных ситуаций электронных систем на основе математического пакета MathCAd
ЕИ Чумаченко, ОИ Варченко, НВ Бирюк, ОІ Чумаченко, ОІ Варченко, ...
Системні технології, 2009
12009
Разработка перспективных программ и методик подготовки пилотов на комплексном тренажере самолета с использованием процессного подхода
ЮВ Грищенко, ОИ Варченко, ВД Гуленко
Вісник Національного Авіаційного Університету 3 (33), 90-95, 2007
12007
Автоматизоване проектування систем релейного захисту
ВМ Синєглазов, ОІ Варченко, ОП Барановська
Електроніка та системи управління 2 (24), 0
1
Навчально-методичний комплекс з дисципліни" Управління підтриманням льотної придатності повітряних суден"
ОІ Варченко
Національний авіаційний університет, 2018
2018
метод оперативного управління комплексною системою захисту інформації авіатранспортного комплексу
ВВ Козловський, АВ Міщенко, ОІ Варченко, ГС Левінсон
Зв'язок, 48-52, 2016
2016
Cognitive system of unstructured data
ВВ Козловський, МП Карпінський, АВ Міщенко, ОІ Варченко, ...
ScienceRise 3 (2 (8)), 82-86, 2015
2015
Методика розподілу доступу до ресурсів обробки та управління запитами в комп’ютеризованих інформаційних системах авіатранспортного комплексу
ВВ Козловський, АВ Міщенко, ОІ Варченко, ІЮ Петруняк
Зв'язок, 8, 2015
2015
Когнітивна система неструктурованих даних
ВВ Козловський, М Карпінський, АВ Міщенко, ОІ Варченко, ...
ScienceRise, 82-86, 2015
2015
Метод аналізу та управління інформаційною безпекою авіатранспортного комплексу
М КарпінсьКий, АВ Міщенко, ОІ Варченко
Зв'язок, 7-8, 2014
2014
Математичної моделі визначення структуризатрат по забезпеченню надійності ремонту авіаційної техніки
ОІ Варченко, ОВ Кіпров, БМ Сорока, ЄО Тітлянов, ТВ Черкамарьова
Вісник Інженерної академії України, 299-301, 2012
2012
АНАЛІЗ УРАЗЛИВОСТЕЙ МЕХАНІЗМІВ АВТЕНТИФІКАЦІЇ СТАНДАРТУ IEEE 802.11
ОІ Варченко, РВ Зюбіна
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР, 2012
2012
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ АВТЕНТИФІКАЦІЇ В БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖАХ IEEE 802.11
ОІ Варченко, АВ Чунарьова, РВ Зюбіна
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР, 2012
2012
Дослідження варіантів побудови систем технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки
ГФ Конахович, ІО Козлюк, ОІ Варченко
Вісник Інженерної академії України, 52-56, 2012
2012
Интерфейс программного имитатора системы микропроцессорной релейной защиты
ВМ Синеглазов, ОИ Варченко, ОП Барановская
Електронiка та системи управлiння 3 (29), 70-73, 2011
2011
Эффективное техническое обслуживание и ремонт перспективных воздушных судов как основа национальной безопасности государства
ГФ Конахович, ИА Козлюк, ОИ Варченко
Захист інформації, 81-86, 2011
2011
Программный имитатор микропроцессорной системы релейной защиты
ВМ Синєглазов, ОІ Варченко, ОП Барановська
Електронiка та системи управлiння 2 (28), 85-88, 2011
2011
АЛГОРИТМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МРЗС05 НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕЙ ПЕТРИ
ОИ Варченко, ЮА Смойловская, МВ Дидковская
Вісник Національного Авіаційного Університету 1 (42), 128-132, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20