Підписатись
Nadia Yesypenko
Nadia Yesypenko
Інші іменаНадія Єсипенко
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вербальний профіль і концептуальна структура англосаксонських культурних концептів
НГ Єсипенко
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер.: Філологія …, 2012
342012
Лексико-семантичні компоненти авторського стилю і мовна картина світу (на матеріалі англомовної прози воєнної та мирної тематик)
НГ Єсипенко
Чернівці, 2007
282007
Профілювання лінгвокультурних концептів
НГ Єсипенко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
122012
Текстові концепти та методи їх аналізу
НГ Єсипенко
Вісник Волинського національного університету імені Л. Українки …, 2009
112009
Metaphorical representation of anthropomorphic concepts in British and American fairy tales
N Yesypenko, T Pavlovych, O Migorian, I Bloshchynskyi, O Mysechko
Journal of Language and Linguistic Studies 18, 2022
82022
Multimodal Texts of Political Print Advertisements in Ukraine
Z Batrynchuk, N Yesypenko, I Bloshchynskyi, K Dubovyi, O Voitiuk
World Journal of English Language 12 (1), 115-115, 2022
82022
Базові англосаксонські лінгвокультурні концепти: когнітивний і квантитативний підходи (на матеріалі англомовної прози ХVIII–XX століть)
НГ Єсипенко
НГ Єсипенко.− Чернівці, 2012
82012
Концепт, концептуалізація, концептуальний аналіз
НГ Єсипенко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 77-80, 2011
72011
Лінгвостатистичні методи у вивченні вербалізованих англійських художніх концептів
НГ Єсипенко
Одеський лінгвістичний вісник, 65-68, 2017
52017
Leksyko-semantychni komponenty avtorskoho styliu i movna kartyna svitu (na materiali anhlomovnoi prozy voiennoi ta myrnoi tematyk): avtoref.… kand.. filol. nauk: spets. 10.02 …
NH Yesypenko
Chernivtsi, 2007
52007
Культурний концепт Freedom у мовній картині світу англійців
НГ Єсипенко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 39-43, 2010
42010
An integral qualitative-quantitative approach to the study of concept realization in the text
N Yesypenko
Methods of text analysis, 308-327, 2009
42009
Концептуальна структура художнього тексту
НГ Єсипенко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 84-88, 2009
42009
Особливості індивідуального стиля автора у художній літературі
НГ Єсипенко
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/SND/Philologia/3_jesipenko% 20n …, 0
4
Профілювання концептів як когнітивна діяльність автора художнього дискурсу
НГ Єсипенко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2014
32014
Теорія профілювання в когнітивній лінгвістиці
Н Єсипенко
Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія, 31-41, 2013
32013
Принципи структурування культурного концепту і текстова реалізація його компонентів
Н Єсипенко
Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія, 203-213, 2012
32012
Концепт як оперативна одиниця лінгвокультурології
НГ Єсипенко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
32011
Noun-forming suffixes in Old English: the semantic aspect
N Yesypenko, O Soloviova
esse: English studies in Albania, 40-65, 2020
22020
Антрополінгвістичний аспект метафоризації термінів
НГ Єсипенко
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20