Підписатись
Nadia Yesypenko
Nadia Yesypenko
Інші іменаНадія Єсипенко
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вербальний профіль і концептуальна структура англосаксонських культурних концептів
НГ Єсипенко
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер.: Філологія …, 2012
382012
Лексико-семантичні компоненти авторського стилю і мовна картина світу (на матеріалі англомовної прози воєнної та мирної тематик)
НГ Єсипенко
Чернівці, 2007
292007
Профілювання лінгвокультурних концептів
НГ Єсипенко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
122012
Концепт, концептуалізація, концептуальний аналіз
НГ Єсипенко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 77-80, 2011
122011
Текстові концепти та методи їх аналізу
НГ Єсипенко
Вісник Волинського національного університету імені Л. Українки …, 2009
122009
Базові англосаксонські лінгвокультурні концепти: когнітивний і квантитативний підходи (на матеріалі англомовної прози ХVIII–XX століть)
НГ Єсипенко
НГ Єсипенко.− Чернівці, 2012
102012
Multimodal Texts of Political Print Advertisements in Ukraine
Z Batrynchuk, N Yesypenko, I Bloshchynskyi, K Dubovyi, O Voitiuk
World Journal of English Language 12 (1), 115-115, 2022
82022
Metaphorical representation of anthropomorphic concepts in British and American fairy tales
N Yesypenko, T Pavlovych, O Migorian, I Bloshchynskyi, O Mysechko
Journal of Language and Linguistic Studies 18, 2022
72022
Лінгвостатистичні методи у вивченні вербалізованих англійських художніх концептів
НГ Єсипенко
Одеський лінгвістичний вісник, 65-68, 2017
52017
An integral qualitative-quantitative approach to the study of concept realization in the text
N Yesypenko
Methods of text analysis, 308-327, 2009
52009
Особливості індивідуального стиля автора у художній літературі
НГ Єсипенко
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/SND/Philologia/3_jesipenko% 20n …, 0
5
Когнітивні мовні структури в авторському тексті
НГ Єсипенко
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2014
42014
Теорія профілювання в когнітивній лінгвістиці
Н Єсипенко
Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія, 31-41, 2013
42013
Культурний концепт Freedom у мовній картині світу англійців
НГ Єсипенко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 39-43, 2010
42010
Концептуальна структура художнього тексту
НГ Єсипенко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 84-88, 2009
42009
Leksyko-semantychni komponenty avtorskoho styliu i movna kartyna svitu (na materiali anhlomovnoi prozy voiennoi ta myrnoi tematyk): avtoref.… kand.. filol. nauk: spets. 10.02 …
NH Yesypenko
Chernivtsi, 2007
42007
Conceptual Metaphor as a Means of Terminological Nomination
N Yesypenko, O Yankovets, O Beshlei, A Yankovets, I Bloshchynskyi
Applied Linguistics Research Journal 5 (2), 24-29, 0
4*
Принципи структурування культурного концепту і текстова реалізація його компонентів
Н Єсипенко
Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія, 203-213, 2012
32012
Концепт як оперативна одиниця лінгвокультурології
НГ Єсипенко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
32011
Writer's Voice in the Texts of "Peace" and "War" Themes
N Yesypenko
Glottometrics, 17-26, 2008
32008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20