Підписатись
Nadia Yesypenko / Надія Єсипенко
Nadia Yesypenko / Надія Єсипенко
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вербальний профіль і концептуальна структура англосаксонських культурних концептів
НГ Єсипенко
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер.: Філологія …, 2012
302012
Лексико-семантичні компоненти авторського стилю і мовна картина світу (на матеріалі англомовної прози воєнної та мирної тематик)
НГ Єсипенко
Чернівці, 2007
252007
Профілювання лінгвокультурних концептів
НГ Єсипенко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
112012
Текстові концепти та методи їх аналізу
НГ Єсипенко
Вісник Волинського національного університету імені Л. Українки …, 2009
92009
Базові англосаксонські лінгвокультурні концепти: когнітивний і квантитативний підходи (на матеріалі англомовної прози ХVIII–XX століть)
НГ Єсипенко
НГ Єсипенко.− Чернівці, 2012
62012
Особливості індивідуального стиля автора у художній літературі
НГ Єсипенко
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/SND/Philologia/3_jesipenko% 20n …, 0
5
Концепт, концептуалізація, концептуальний аналіз
НГ Єсипенко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 77-80, 2011
42011
Культурний концепт Freedom у мовній картині світу англійців
НГ Єсипенко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 39-43, 2010
42010
An integral qualitative-quantitative approach to the study of concept realization in the text
N Yesypenko
Methods of text analysis, 308-327, 2009
42009
Лінгвостатистичні методи у вивченні вербалізованих англійських художніх концептів
НГ Єсипенко
Одеський лінгвістичний вісник, 65-68, 2017
32017
Профілювання концептів як когнітивна діяльність автора художнього дискурсу
НГ Єсипенко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2014
32014
Принципи структурування культурного концепту і текстова реалізація його компонентів
Н Єсипенко
Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія, 203-213, 2012
32012
Концепт як оперативна одиниця лінгвокультурології
НГ Єсипенко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
32011
Концептуальна структура художнього тексту
НГ Єсипенко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 84-88, 2009
32009
Актуалізація когнітивних структур в авторському тексті
НГ Єсипенко
Нова філологія, 62-67, 2014
22014
Актуалізація когнітивних структур в авторському тексті
НГ Єсипенко
Нова філологія, 62-67, 2014
22014
Когнітивні мовні структури в авторському тексті
НГ Єсипенко
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2014
22014
Теорія профілювання в когнітивній лінгвістиці
Н Єсипенко
Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія, 31-41, 2013
22013
Культурний концепт і прецедентний текст як елементи англосаксонської культури
НГ Єсипенко
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2012
22012
Лінгвокультурний концепт Common Sense у художній літературі XX століття
НГ Єсипенко
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20