Лазор Олег Ярославович
Лазор Олег Ярославович
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: словник-довідник
ОД Лазор, ОЯ Лазор
К.: Дакор, 111, 2004
962004
Державна служба в Україні: навч. посіб.
ОД Лазор, ОЯ Лазор
К.: Дакор, КНТ, 2005
942005
Державне управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні: організаційно-правові засади: монографія
ОЯ Лазор
Львів: Ліга-Прес, 43, 2003
822003
Місцеве самоврядування. Вітчизняний та зарубіжний досвід: навч. посіб.
ОД Лазор
К.: Дакор, 11-13, 2005
632005
Основи місцевого самоврядування: навч. посіб.
ОД Лазор
К.: Центр навч. л-ри 432, 2003
622003
Інституціоналізація публічної самоврядної влади в Україні: результати дослідження
О Лазор
Актуальні проблеми державного управління, 135-139, 2010
592010
Територіальна організація влади в Україні: навч. посіб.
ОД Лазор, ОЯ Лазор, АЮ Чемерис
К.: Дакор, 140, 2007
552007
Адміністративно-правові засади державного управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні
ОЯ Лазор
Автореферат доктора наук державного управління, 2004
392004
Основи державного управління та місцевого самоврядування: навч.-метод. посіб.
ОД Лазор, ОЯ Лазор, ІГ Лазар
К.: Дакор 311, 2007
352007
Економічне підґрунтя менеджменту природних ресурсів на засадах сталого розвитку
Л Загвойська, О Лазор
Економіка України, 75-80, 2005
282005
Публічна самоврядна влада в Республіці Італія та Україні: особливості організації та функціонування: монографія
ОД Лазор, І Шелепницька
К.: Дакор, 50-138, 2008
222008
Публічне управління та адміністрування: ретроспектива деяких теоретичних аспектів
ОЯ Лазор, ОД Лазор
Університетські наукові записки, 111-121, 2015
212015
Екологічна експертиза: теорія, методологія, практика: Монографія
ОЯ Лазор
Львів: Ліга-Прес, 2002
162002
Служба в органах місцевого самоврядування: наук.-практ. коментар: навч. посіб.(Публічна служба)
ОД Лазор, ОЯ Лозор
К: Дакор, КНТ, 2005
152005
Фінансово-економічні важелі реалізації екологічної політики
ОЯ Лазор
Збірник наукових праць Української академії державного управління.–К.: УАДУ …, 2002
152002
Державне управлiння у сферi реалiзацiї екологiчної полiтики в Українi: органiзацiйно-правовi засади: монографiя
ОЯ Лазор
132003
Кількісні методи експертного оцінювання: наук.-метод. розробка
В Новосад, Р Селіверстов, І Артим
122009
Еволюція сутності територіальної громади: аксіологічний вимір
ОД Лазор
Держава та регіони. Сер.: Державне управління, 179-187, 2010
112010
Підходи і методи оцінки впливів на довкілля
Л Загвойська, ОЯ Лазор, ОД Лазор
Економіка України, 80-89, 2007
112007
Органи державного управління в галузі екології та природних ресурсів
ОЯ Лазор
Вісник УАДУ, 195-202, 2001
112001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20