Богдан Луців
Богдан Луців
доктор економічних наук, професор Тернопільськийнаціональний
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Банківська діяльність у сфері інвестицій
БЛ Луців
Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш, 256, 2001
1542001
Інвестиційний потенціал банківської системи України
БЛ Луців, ТБ Стечишин
Фінанси України, 67-77, 2009
842009
Інвестиційний банківський портфель
БЛ Луців
К.: Лібра 192, 2002
612002
Bancassurance-як форма ефективної співпраці банків і страхових компаній
Б Луців, О Притула
ТНЕУ, 2008
202008
Інвестиційна політика банків: навч. посібн.
БЛ Луців
Тернопіль: Вид-во" Терно-граф, 2011
192011
Особливості ресурсного забезпечення комерційних банків України
Б Луців, О Заславська
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 89-102, 2012
172012
Кредитно-інвестиційна діяльність банків України
БЛ Луців
162005
Лізинг і факторинг як альтернативне джерело кредитування та інструмент збуту: Навч. посіб
БЛ Луців
К.: ІСДО 72, 1993
151993
Інвестування
БЛ Луців, ІС Кравчук, ББ Сас
Тернопіль, ТНЕУ, 2014
132014
Сучасні аспекти лізингової діяльності банківських установ в Україні
БЛ Луців
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 13, 2012
132012
Девелоперські компанії на ринку нерухомості
ЄА Поліщук, ЕА Полищук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
122009
Інвестиційна політика банків
БЛ Луців, АО Тимків
Тернопіль: Екон. думка, 2010
82010
Напрями формування й розвитку інвестиційно-банківських інститутів в Україні
БЛ Луців
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2001
82001
Грошово-кредитна політика держави та інвестиційна діяльність банків
БЛ Луців
Економіка України, 23, 2001
72001
Банківська складова в економічному зростанні України
БЛ Луців
Світ фінансів, 60-66, 2017
62017
Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях
БЛ Луців, ТС Смовженко, БС Івасів, ІС Гуцал, РБ Кульчицька, ГІ Сп'як, ...
Тернопіль, Карт-бланш, 2000
62000
Fintex в системі фінансової інклюзивності
Б Луців
ТНЕУ, 2018
52018
Теоретичні аспекти фінансово-кредитного механізму розвитку туристично-рекреаційної сфери
Б Луців, М Рипкович
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 17-26, 2013
52013
Становлення доктрини фінансової системи України
СІ Юрій, ОМ Десятнюк, ОП Кириленко, ІО Лютий, АА Пересада, ...
Тернопіль, Економічна думка ТНЕУ, 2008
52008
Теоретико методологічні основи до слідження ринку цінних паперів
БЛ Луців, ОВ Метлушко
Вісник Київського націо нального університету імені Тараса Шевченка, 41-42, 2007
52007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20