Богдан Луців
Богдан Луців
доктор економічних наук, професор Тернопільськийнаціональний
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Банківська діяльність у сфері інвестицій
БЛ Луців
Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш, 256, 2001
1472001
Інвестиційний потенціал банківської системи України
БЛ Луців, ТБ Стечишин
Фінанси України, 67-77, 2009
772009
Інвестиційний банківський портфель
БЛ Луців
К.: Лібра, 2002
562002
Bancassurance-як форма ефективної співпраці банків і страхових компаній
БЛ Луців, ОА Притула
Світ фінансів, 119-123, 2017
192017
Кредитно-інвестиційна діяльність банків України
БЛ Луців
Світ фінансів, 14-21, 2005
182005
Особливості ресурсного забезпечення комерційних банків України
Б Луців, О Заславська
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 89-102, 2012
162012
Інвестиційна політика банків: навч. посібн.
БЛ Луців
Тернопіль: Вид-во" Терно-граф, 2011
162011
Лізинг і факторинг як альтернативне джерело кредитування та інструмент збуту: Навч. посіб
БЛ Луців
К.: ІСДО 72, 1993
161993
Сучасні аспекти лізингової діяльності банківських установ в Україні
БЛ Луців
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 13, 2012
142012
Інвестування: підручник
БЛ Луців, ІС Кравчук, ББ Сас
Тернопіль: Економічна думка 544, 2014
82014
Девелоперські компанії на ринку нерухомості
ЄА Поліщук, ЕА Полищук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
82009
Напрями формування й розвитку інвестиційно-банківських інститутів в Україні
БЛ Луців
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2001
72001
Банківська складова в економічному зростанні України
БЛ Луців
Світ фінансів, 60-66, 2017
62017
Інвестиційна політика банків
БЛ Луців, АО Тимків
Тернопіль: Екон. думка, 2010
62010
Гроші, банки та кредит: у схемех та коментарях
БЛ Луців
Тернопіль: Карт-бланш, 2000
62000
Становлення доктрини фінансової системи України: монографія
СІ Юрій
Тернопіль: Економічна думка, 2008
52008
Теоретико методологічні основи до слідження ринку цінних паперів
БЛ Луців, ОВ Метлушко
Вісник Київського націо нального університету імені Тараса Шевченка, 41-42, 2007
52007
Кредитування інвестиційних проектів
БЛ Луців
Вісник ТАНГ, 114-118, 2001
52001
Грошово-кредитна політика держави та інвестиційна діяльність банків
БЛ Луців
Економіка України.–2001.–ғ 10, 23, 2001
52001
Фінансова стійкість лізингових компаній
ММ Федірко
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних …, 0
5
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20