Труб Володимир
Труб Володимир
провідний науковий співробітник, Інститут української мови НАНУ
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Явище суржику як форма просторіччя в ситуації двомовності
В Труб
Мовознавство, 47-58, 2000
492000
Суржик: міф, мова, комунікація
Л Ставицька, В Труб
Українсько-російська двомовність. Лінгвосоціокультурні аспекти:[зб. наук …, 2007
382007
О коммуникативных аспектах отрицания как негативной оценки истинности // «Вопросы языкознания», Москва, «Наука», 1994 N 1. – С. 44 – 61.
ВМ Труб
«Вопросы языкознания» 1, 44-61, 1994
221994
Суржик як форма просторіччя у ситуації українсько-російської двомовності
ВМ Труб
Мова і культура: V міжнар. наук. конф.–К., 1998.–Т. ІІІ, 121, 1990
71990
Типи мовної поведінки в сучасному слов’янському білінгвальному мегаполісі
С Соколова, ВМ Труб, ЛТ Масенко, ОМ Данилевська, ОГ Руда
Українські обрії: доповіді XV Міжнародного з’їзду славістів/НАН України, Укр …, 2013
62013
Типи мовленнєвих відхилень як особливості ідіолекту українсько-російських білінгвів
В Труб
Мова і суспільство 2, 78-85, 2011
52011
Особливості семантичної інтерпретації лексики і висловлювання (цільові, модальні, темпорально-просторові та оцінні аспекти)
ВМ Труб
Київ, Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007
42007
К проблеме заполнения пресуппозиционных валентностей в связном тексте
ВМ Труб
Сб. «Лингвистические проблемы проектирования ИПС», 32 – 46, 1978
41978
О семантической интерпретации русских императивных глаголов совершенного и несовершенного вида со значением запрета и предостережения
ВМ Труб
Scando Slavica 60 (2) 60 (2), 406-424, 2014
12014
О специфике употребления глагольного вида в репликах побуждения и предостережения
ВМ Труб
Русский язык сегодня. Вып. 6. Речевые жанры современного общения., 324-334, 2015
2015
К проблеме интерпретации видовой характеристики отглагольных существительных
ВМ Труб
Аспектуальная семантическая зона: типология систем и сценарии …, 2015
2015
Ограничения на вариативность видовых глагольных форм и некоторые функции видового противопоставления
VM Trub
DIE WELT DER SLAVEN 56, 545-560, 2015
2015
Типи інтерферентних впливів у білінгвальному середовищі України
В Труб
Українська мова, 32-43, 2014
2014
О роли числового кода как одного из средств семантической интерпретации
ВМ Труб
Логический анализ языка: Числовой код в разных языках и культурах, 45-56, 2014
2014
До проблеми мовного планування у поточній мовній ситуації в Україні // Cоціолінгвістичні студії. Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ 2010 – С. 36 – 44 (0,5 a.a.)
ВМ Труб
Cоціолінгвістичні студії, 36-44, 2010
2010
Отрицание как негативная оценка истинности
ВМ Труб
Логический анализ языка. Ассерция и негация, 256-270, 2009
2009
Порівняльний аналіз засобів протиставлення різних регістрів урбаністичної мовної комунікації
ВМ Труб
Мовознавство, 66-72, 2007
2007
Про гендерні особливості деяких частин мови
Т Володимир
UCRAINIKA II. SOUČÁSNÁ UCRAJINISTIKA Problémy jazyka, literatuty a kultury 1 …, 2006
2006
Противопоставительная структура как средство семантической интерпретации отрицания
ВМ Труб
Восток – Запад (East West Encounter): Вторая международная конференция по …, 2005
2005
О семантической структуре предикатов поисковой деятельности
МТ В
Cб. “Логический анализ языка. Язык динамического мира", 148 – 158., 2000
2000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20