Подписаться
Bezverkhyi Kostiantyn
Bezverkhyi Kostiantyn
Другие именаБезверхий, Костянтин Вікторович, Безверхий, К.В., Bezverkhyi K.V.
State University of Trade and Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене knute.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
КВ Безверхий
Облік і фінанси, 8-14, 2014
822014
Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні [текст]: монографія
КВ Безверхий, ТВ Бочуля
«Центр учбової літератури», 2014
80*2014
Корпоративная отчетность: проблемы и перспективы
НВ Малиновская, МА Гордова, МН Ермакова, ЕА Гущина, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" КноРус", 2021
352021
Інтегрована звітність підприємства: економічна сутність поняття
КВ Безверхий
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, 2016
34*2016
Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект: монографія
КВ Безверхий
Центр учбової літератури, 2013
33*2013
Соціально-орієнтована звітність підприємства
КВ Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, 70-78, 2015
32*2015
Консолідація фінансової звітності
ВП Пантелеєв, КВ Безверхий
ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2016
30*2016
Ще раз про тлумачення сутності понять “затрати” і “витрати”,“витрати виробництва” та “виробнича собівартість”
КВ Безверхий
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 222-228, 2010
29*2010
Облікові документи як первинна складова обліково-звітної інформації підприємства
КВ Безверхий
Європейський вектор економічного розвитку, С.11 – 18, 2013
28*2013
Інтегрована звітність підприємства: удосконалення організації і методики її складання
КВ Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, 23-28, 2014
27*2014
Удосконалення методики виявлення ознак викривлень і помилок у фінансовій звітності на основі аналітичних процедур
КВ Безверхий
Облік і фінанси, 8-16, 2014
26*2014
Принципи бухгалтерського обліку та їх вплив на обліково-звітну інформацію підприємства
К Безверхий
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
26*2012
Виплати працівникам підприємства за МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової звітності
КВ Безверхий
МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація: матеріали відкритої …, 2015
25*2015
Does external assurance on CSR reporting contribute to its higher quality? Empirical evidence from China
O Pasko, L Zhang, K Bezverkhyi, D Nikytenko, L Khromushyna
Investment Management and Financial Innovations 18 (4), pp. 309-325, 2021
242021
Облік і звітність в оподаткуванні у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"
ММ Коцупатрий, СІ Ковач, КВ Безверхий
К.: КНЕУ, 2015
24*2015
Організація та методика електронного документообігу на підприємстві: стан та перспективи розвитку
КВ Безверхий
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, С.16 – 25, 2013
232013
Системи оподаткування діяльності фізичних осіб-підприємців в Україні
КВ Безверхий
Актуальні проблеми економіки, С.183 – 194, 2012
23*2012
Oсoбливoстi удoскoнaлення фiнaнсoвoї звiтнoстi щoдo вiдoбрaження непрямих витрaт у чaстинi iнших витрaт oперaцiйнoї дiяльнoстi пiдприємствa
КВ Безверхий
Вiсник ЖДТУ, 53, 2010
23*2010
Консолідований звіт про управління. Новації управлінської практики звітування
КВ Безверхий, ВП Пантелеєв
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, 37-46, 2018
22*2018
Сучасні підходи до вдосконалення обліку непрямих витрат на збут, рекламу і маркетинг
К Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, C.14 – 19, 2010
22*2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20