Безверхий Костянтин Вікторович; Безверхий Константин Викторович; Bezverkhyi Kostiantyn
Безверхий Костянтин Вікторович; Безверхий Константин Викторович; Bezverkhyi Kostiantyn
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knute.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні [текст]: монографія
КВ Безверхий, ТВ Бочуля
«Центр учбової літератури», 2014
61*2014
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
КВ Безверхий
Облік і фінанси, 8-14, 2014
522014
Соціально-орієнтована звітність підприємства
КВ Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, 70-78, 2015
30*2015
Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект: монографія
КВ Безверхий
Центр учбової літератури, 2013
252013
Удосконалення методики виявлення ознак викривлень і помилок у фінансовій звітності на основі аналітичних процедур
КВ Безверхий
Облік і фінанси, 8-16, 2014
21*2014
Консолідація фінансової звітності
ВП Пантелеєв, ВП Пантелеев, КВ Безверхий, КВ Безверхий
ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2016
202016
Особливості бухгалтерського обліку за національними та міжнародними стандартами: порівняльний аспект
КВ Безверхий
Облік і фінанси, 8-13, 2014
182014
Інтегрована звітність підприємства: економічна сутність поняття
КВ Безверхий
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, 2016
17*2016
Облікові документи як первинна складова обліково-звітної інформації підприємства
КВ Безверхий
Європейський вектор економічного розвитку, С.11 – 18, 2013
172013
Особливості удосконалення фінансової звітності щодо відображення непрямих витрат у частині інших витрат операційної діяльності підприємства
КВ Безверхий
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2016
16*2016
Інтегрована звітність підприємства: удосконалення організації і методики її складання
КВ Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, 23-28, 2014
162014
Принципи бухгалтерського обліку та їх вплив на обліково-звітну інформацію підприємства
К Безверхий
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
162012
Сучасні підходи до вдосконалення обліку непрямих витрат на збут, рекламу і маркетинг
К Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, C.14 – 19, 2010
162010
Ще раз про тлумачення сутності понять “затрати” і “витрати”,“витрати виробництва” та “виробнича собівартість”
КВ Безверхий
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 222-228, 2010
162010
КЛАСИФІКАЦІЯ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
К БЕЗВЕРХИЙ
Вісник КНТЕУ, 190-197, 2009
162009
Особливості обліку і звітності за податком на додану вартість в контексті законодавчих змін
КВ Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, 26-33, 2015
142015
Методичнi засади формування iнтегрованої звiтностi пiдприємства
КВ Безверхий
Облiк i фiнанси, 8, 2014
142014
Деякі питання порядку складання вітчизняної фінансової звітності підприємств в контексті законодавчих змін
КВ Безверхий, ТВ Бочуля
Облік і фінанси, С. 25 – 28, 2013
142013
Бюджетування як дієвий інструмент управління непрямими витратами промислових підприємств
К Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, 31-47, 2011
142011
Економічна сутність поняття “нефінансова звітність”
КВ Безверхий
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук …, 2017
132017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20