Безверхий Костянтин Вікторович; Безверхий Константин Викторович; Bezverkhiy Kostiantyn
Безверхий Костянтин Вікторович; Безверхий Константин Викторович; Bezverkhiy Kostiantyn
Національна академія статистики, обліку та аудиту, кафедра обліку та оподаткування
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні [текст]: монографія
КВ Безверхий, ТВ Бочуля
«Центр учбової літератури», 2014
702014
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
КВ Безверхий
Облік і фінанси, 8-14, 2014
462014
Соціально-орієнтована звітність підприємства
КВ Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, 70-78, 2015
28*2015
Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект: монографія
КВ Безверхий
Центр учбової літератури, 2013
242013
Консолідація фінансової звітності
ВП Пантелеєв, ВП Пантелеев, КВ Безверхий, КВ Безверхий
ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2016
202016
Особливості удосконалення фінансової звітності щодо відображення непрямих витрат у частині інших витрат операційної діяльності підприємства
КВ Безверхий
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2016
19*2016
Удосконалення методики виявлення ознак викривлень і помилок у фінансовій звітності на основі аналітичних процедур
КВ Безверхий
Облік і фінанси, 8-16, 2014
19*2014
Облікові документи як первинна складова обліково-звітної інформації підприємства
КВ Безверхий
Європейський вектор економічного розвитку, С.11 – 18, 2013
172013
КЛАСИФІКАЦІЯ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
К БЕЗВЕРХИЙ
Вісник КНТЕУ, 190-197, 2009
172009
Інтегрована звітність підприємства: економічна сутність поняття
КВ Безверхий
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, 2016
16*2016
Особливості бухгалтерського обліку за національними та міжнародними стандартами: порівняльний аспект
КВ Безверхий
Облік і фінанси, 8-13, 2014
162014
Сучасні підходи до вдосконалення обліку непрямих витрат на збут, рекламу і маркетинг
К Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, C.14 – 19, 2010
162010
Облік і звітність в оподаткуванні у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"
ММ Коцупатрий, СІ Ковач, КВ Безверхий
К.: КНЕУ, 2015
152015
Фінансова звітність за МСФЗ: міфологія від мінфіну
К Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, 8 – 11, 2013
152013
Адмінстрування ПДФО у 2016 році: новації законодавства
К Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, 26-35, 2015
142015
Особливості обліку і звітності за податком на додану вартість в контексті законодавчих змін
КВ Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, 26-33, 2015
142015
Інтегрована звітність підприємства: удосконалення організації і методики її складання
КВ Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, 23-28, 2014
142014
Ще раз про тлумачення сутності понять “затрати” і “витрати”,“витрати виробництва” та “виробнича собівартість”
КВ Безверхий
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 222-228, 2010
142010
Виплати працівникам підприємства за МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової звітності
КВ Безверхий
МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація: матеріали відкритої …, 2015
132015
Методичнi засади формування iнтегрованої звiтностi пiдприємства
КВ Безверхий
Облiк i фiнанси, 8, 2014
132014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20