Підписатись
Bezverkhyi Kostiantyn
Bezverkhyi Kostiantyn
Інші іменаБезверхий, Костянтин Вікторович, Безверхий, К.В., Bezverkhyi K.V.
State University of Trade and Economics
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
КВ Безверхий
Облік і фінанси, 8-14, 2014
792014
Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні [текст]: монографія
КВ Безверхий, ТВ Бочуля
«Центр учбової літератури», 2014
69*2014
Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект: монографія
КВ Безверхий
Центр учбової літератури, 2013
32*2013
Соціально-орієнтована звітність підприємства
КВ Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, 70-78, 2015
31*2015
Інтегрована звітність підприємства: економічна сутність поняття
КВ Безверхий
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, 2016
28*2016
Удосконалення методики виявлення ознак викривлень і помилок у фінансовій звітності на основі аналітичних процедур
КВ Безверхий
Облік і фінанси, 8-16, 2014
27*2014
Ще раз про тлумачення сутності понять “затрати” і “витрати”,“витрати виробництва” та “виробнича собівартість”
КВ Безверхий
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 222-228, 2010
27*2010
Облікові документи як первинна складова обліково-звітної інформації підприємства
КВ Безверхий
Європейський вектор економічного розвитку, С.11 – 18, 2013
26*2013
Принципи бухгалтерського обліку та їх вплив на обліково-звітну інформацію підприємства
К Безверхий
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
26*2012
Корпоративная отчетность: проблемы и перспективы
НВ Малиновская, МА Гордова, МН Ермакова, ЕА Гущина, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" КноРус", 2021
252021
Інтегрована звітність підприємства: удосконалення організації і методики її складання
КВ Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, 23-28, 2014
232014
Консолідація фінансової звітності
ВП Пантелеєв, КВ Безверхий
ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2016
222016
Виплати працівникам підприємства за МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової звітності
КВ Безверхий
МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація: матеріали відкритої …, 2015
22*2015
Does external assurance on CSR reporting contribute to its higher quality? Empirical evidence from China
O Pasko, L Zhang, K Bezverkhyi, D Nikytenko, L Khromushyna
Investment Management and Financial Innovations 18 (4), pp. 309-325, 2021
212021
Системи оподаткування діяльності фізичних осіб-підприємців в Україні
КВ Безверхий
Актуальні проблеми економіки, С.183 – 194, 2012
21*2012
Консолідований звіт про управління. Новації управлінської практики звітування
КВ Безверхий, ВП Пантелеєв
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, 37-46, 2018
20*2018
Особливості удосконалення фінансової звітності щодо відображення непрямих витрат у частині інших витрат операційної діяльності підприємства
КВ Безверхий
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2016
20*2016
Особливості бухгалтерського обліку за національними та міжнародними стандартами: порівняльний аспект
КВ Безверхий
Облік і фінанси, 8-13, 2014
202014
Організація та методика електронного документообігу на підприємстві: стан та перспективи розвитку
КВ Безверхий
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, С.16 – 25, 2013
202013
Економічна сутність поняття “нефінансова звітність”
КВ Безверхий
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук …, 2017
172017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20