Підписатись
Безверхий Костянтин Вікторович; Безверхий Константин Викторович; Bezverkhyi Kostiantyn
Безверхий Костянтин Вікторович; Безверхий Константин Викторович; Bezverkhyi Kostiantyn
Державний торговельно-економічний університет (STATE UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS)
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні [текст]: монографія
КВ Безверхий, ТВ Бочуля
«Центр учбової літератури», 2014
67*2014
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
КВ Безверхий
Облік і фінанси, 8-14, 2014
612014
Соціально-орієнтована звітність підприємства
КВ Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, 70-78, 2015
30*2015
Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект: монографія
КВ Безверхий
Центр учбової літератури, 2013
262013
Удосконалення методики виявлення ознак викривлень і помилок у фінансовій звітності на основі аналітичних процедур
КВ Безверхий
Облік і фінанси, 8-16, 2014
24*2014
Консолідація фінансової звітності
ВП Пантелеєв, КВ Безверхий
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2016
232016
Інтегрована звітність підприємства: удосконалення організації і методики її складання
КВ Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, 23-28, 2014
212014
Інтегрована звітність підприємства: економічна сутність поняття
КВ Безверхий
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, 2016
20*2016
Особливості бухгалтерського обліку за національними та міжнародними стандартами: порівняльний аспект
КВ Безверхий
Облік і фінанси, 8-13, 2014
202014
Особливості удосконалення фінансової звітності щодо відображення непрямих витрат у частині інших витрат операційної діяльності підприємства
КВ Безверхий
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2016
19*2016
Принципи бухгалтерського обліку та їх вплив на обліково-звітну інформацію підприємства
К Безверхий
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
192012
Організація та методика електронного документообігу на підприємстві: стан та перспективи розвитку
КВ Безверхий
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, С.16 – 25, 2013
182013
Облікові документи як первинна складова обліково-звітної інформації підприємства
КВ Безверхий
Європейський вектор економічного розвитку, С.11 – 18, 2013
172013
Сучасні підходи до вдосконалення обліку непрямих витрат на збут, рекламу і маркетинг
К Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, C.14 – 19, 2010
172010
КЛАСИФІКАЦІЯ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
К БЕЗВЕРХИЙ
Вісник КНТЕУ, 190-197, 2009
172009
Виплати працівникам підприємства за МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової звітності
КВ Безверхий
МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація: матеріали відкритої …, 2015
162015
Деякі питання порядку складання вітчизняної фінансової звітності підприємств в контексті законодавчих змін
КВ Безверхий, ТВ Бочуля
Облік і фінанси, С. 25 – 28, 2013
162013
Ще раз про тлумачення сутності понять “затрати” і “витрати”,“витрати виробництва” та “виробнича собівартість”
КВ Безверхий
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 222-228, 2010
162010
Особливості обліку і звітності за податком на додану вартість в контексті законодавчих змін
КВ Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, 26-33, 2015
152015
Економічна сутність поняття “нефінансова звітність”
КВ Безверхий
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук …, 2017
142017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20