Іван Коновальчук
Іван Коновальчук
Житомирський державний університет імені Івана франка
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування у майбутніх учителів умінь проектувати виховну діяльність
ІІ Коновальчук
Поліграфічний центр ЖДПІ імені Івана Франка, 1999
221999
Проектування інноваційних педагогічних технологій
ІІ Коновальчук
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 71-75, 2005
212005
Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах
ІІ Коновальчук
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2015
182015
Модели, структура и факторы продуктивности инновационних процессов в общеобразовательных учебных заведениях
ІІ Коновальчук
Вектор науки. Тольяттинский государственный университет. 3 (3), 71-76, 2010
182010
Теорія і технологія реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах
ІІ Коновальчук
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014
152014
Психологічні аспекти готовності учителів до інноваційної діяльності
ІІ Коновальчук
Психологічні аспекти готовності учителів до інноваційної діяльності …, 2011
102011
Сутність і структура інноваційної компетентності педагога загальноосвітнього навчального закладу
ІІ Коновальчук
Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Педагогіка., 85-88, 2011
92011
Сутність та зміст проектувально-педагогічних умінь
ІІ Коновальчук
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 46-50, 2003
92003
Міждисциплінарний підхід у дослідженні проблем педагогічної інноватики
ІІ Коновальчук
Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej subdyscypliny/Pod redakcja Zofii …, 2013
82013
Сутність інновації як системоутворювальної категорії педагогічної інноватики
ІІ Коновальчук
Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи.–Житомир: Полісся, 132-135, 2011
72011
Учитель як суб’єкт інноваційної діяльності
ІІ Коновальчук
Нові технології навчання. Наук.-метод. зб./Інститут інноваційних технологій …, 2010
72010
Проблемні локуси синергетичного аналізу інноваційних освітніх процесів
ІІ Коновальчук
Педагогічний дискурс, 246-252, 2013
62013
Головні завдання та можливості праксеології у розробці технологій реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах
І Коновальчук
Українська полоністика, 170-177, 2013
62013
Сутність та властивості інноваційної педагогічної системи
ІІ Коновальчук
Нові технології навчання. Наук.-метод. зб./Інститут інноваційних технологій …, 2011
62011
Закономірності та умови реалізації інноваційних освітніх процесів
ІІ Коновальчук
Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття: зб …, 2011
62011
Психолого-педагогічне проектування становлення самооцінки дитини в умовах навчально-виховного комплексу
ІІ Коновальчук, ІМ Коновальчук
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 93-96, 2003
62003
Інноваційне середовище як засіб розвитку інноваційної компетентності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів
ІІ Коновальчук
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 62-66, 2014
52014
Теоретичні й практичні аспекти інтеграції інноваційних освітніх процесів
ІІ Коновальчук
Освіта впродовж життя: вимоги часу: зб. матеріалів IV Всеукраїнських читань …, 2012
52012
Теоретичні засади реалізації інноваційних процесів у вищих навчальних закладах
ІІ Коновальчук
Інновації у вищій школі: проблеми, досвід, перспективи: монографія/за ред …, 2011
52011
Терміносистема базових понять педагогічної інноватики
ІІ Коновальчук
Терміносистема базових понять педагогічної інноватики//Нові технології …, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20