Литвиненко К.В., Litvinenko K.V., Lytvynenko Kostiantyn Viktorovych
Литвиненко К.В., Litvinenko K.V., Lytvynenko Kostiantyn Viktorovych
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Verified email at diit.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Закономерности формирования рабочей зоны глубоких карьеров
АЮ Дриженко, КВ Литвиненко
Збірник наукових праць НГУ, 61- 69, 2008
72008
Modeling of lightning flashes in thunderstorm front by constructive production of fractal time series
V Shynkarenko, K Lytvynenko, R Chyhir, I Nikitina
Advances in Intelligent System and Computing IV 1080, 173 - 185, 2020
52020
Параллельное пространство сопряженных направлений и экстремальные свойства функций
ВИ Корсун, КВ Литвиненко
Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці–Мелітополь: ТДАТУ, 90-97, 2011
52011
Полумарковский гиперслучайный подход к оценке рисков систем
КВ Литвиненко
Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та …, 2014
32014
Constructive modeling of lightning activity in thunderstorm front
V Shynkarenko, K Lytvynenko, R Chyhir, I Sansiieva
2019 IEEE 14th International Conference on Computer Sciences and Information …, 2019
22019
Решение задачи оптимизации на основе метода обобщенного градиента и принципа симметрии
КВ Литвиненко
Науковий вісник Національного гірничого університету, 136-140, 2012
22012
ГЕРТ–моделирование рисков простоев на транспортном цикле автосамосвала
КВ Литвиненко
Збірник наукових праць НГУ, 61-68, 2012
12012
Оптимизация взаимодействия звеньев комбинированного транспорта при открытой разработке полезных ископаемых
КВ Литвиненко
Науковий вісник Національного гірничого університету, 41-45, 2012
12012
Надёжность конвейерного транспорта при открытой разработке полезных ископаемых
КВ Литвиненко
Горная электромеханика и автоматика (ГЭА), 2011
1*2011
Building a learning system based on multi-agency and symmetry
M Lytvynenko, V Korsun, L K.
Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору, 181-183, 2021
2021
Відношення часткового порядку у конструктивно-продукційному моделюванні
КВ Литвиненко, ШВ І.
Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в …, 2020
2020
Дистанційне навчання за першої хвилі пандемії: шкільний досвід і уроки весни 2020
РЮ Васковський, КВ Литвиненко
Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в …, 2020
2020
Інформаційна компетентність випускника - ключова компетентність вступника ВНЗ
КВ Литвиненко
Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в …, 2020
2020
Симметрия и скользящий режим при поиске экстремума функции
КВ Литвиненко, ВИ Корсун
XIII Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні та …, 2019
2019
Эвристики конструктивно-продукционного моделирования
КВ Литвиненко
ХIII Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні та …, 2019
2019
Конструктивное соответствие мультисимвольных и линейных геометрических фракталов
ВИ Шинкаренко, КВ Литвиненко, РР Чигирь
Information technologies & knowledge 13 (1), 76-99, 2019
2019
Риск-анализ транспортных процессов в карьере с помощью стохастических сетей
ВИ Корсун, КВ Литвиненко, ВС Еремеев
Университетская наука, 17-23, 2019
2019
Конструктивно-продукционное моделирование стохастических процессов
ВИ Шинкаренко, КВ Литвиненко, РР Чигирь
XII Международная научно-практическая конференция "Современные …, 2018
2018
Конструктивно-продукционное моделирование фрактальных временных рядов на основе L-систем
ВИ Шинкаренко, КВ Литвиненко, РР Чигирь, ЖА А
Проблеми математичного моделювання, 161-164, 2018
2018
Вариативность уточняющих преобразований конструктивно-продукционного моделирования
ВИ Шинкаренко, КВ Литвиненко, РР Чигирь, АА Жадан
TAAPSD'2017, 225-230, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20