Наталія Проць (Вишневська) / Nataliya Vyshnevska
Наталія Проць (Вишневська) / Nataliya Vyshnevska
Lesya Ukrainka Volyn National University
Verified email at vnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування податкових надходжень місцевих бюджетів в контексті бюджетної децентралізації
НВ Проць
Фінансовий простір, 221-229, 2015
802015
Податкове навантаження, як критерій ефективності ведення податкової політики
ІО Цимбалюк, НВ Вишневська
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2012
322012
Стратегія соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Волинської області): монографія
МА Хвесик, ЛМ Горбач, НВ Вишневська, ЮМ Хвесик
К.: Кондор, 2004
322004
Бюджетна політика: регіональний аспект: монографія
НВ Вишневська
Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007
26*2007
Система видатків державного бюджету України: проблеми та необхідність оптимізації
Н Проць, О Бокій
Фінансовий простір, 61-66, 2016
162016
Податкові надходження місцевих бюджетів
ІО Цимбалюк, НВ Вишневська
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
152011
Державні фінанси в транзитивній економіці.
Карлін М.І., Вишневська Н.В.
Київ, в-во Кондор, 2003
12*2003
Стратегiя соцiально-економiчного розвитку регiону (на прикладi Волинської областi): Монографiя
МА Хвесик, ЛМ Горбач, НВ Вишневська, ЮМ Хвесик
Хвесик МА, Горбач ЛМ та iн–К.: Кондор, 2004
112004
Features tax reform and mechanism of hiding taxes in Ukraine
MI Karlin, IO Tsymbaliuk, NV Prots
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (24), 123-130, 2018
102018
Суспільні фінанси
НВ Вишневська, НЗМІ Карліна
Луцьк: РВВ “Вежа” ВНУ ім. Л. Українки, 2008
8*2008
Podatkove navantazhennia, yak kryterii efektyvnosti vedennia podatkovoi polityky [Tax burden as a criterion for the effectiveness of tax policy]
IO Tsymbaliuk, NV Vyshnevska
Ekonomichnyi visnyk universytetu naukovykh prats–Economic bulletin of the …, 2012
72012
Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення
МІ Карлін, ЮВ Шулик, АВ Кулай, НВ Вишневська, ІО Цимбалюк, ...
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2014
62014
Сутність та фіскальна роль місцевих податків та зборів в умовах реформування бюджетного та податкового законодавства [Електронний ресурс]
НВ Проць
Режим доступу: http://global-national. in. ua/archive/13-2016/108. pdf, 2016
42016
Природно-ресурсний та економічний потенціал регіону: поняття та особливості
ЛМ Горбач, НВ Вишневська
Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 3, 88-95, 2008
42008
Проблеми обслуговування та управління зовнішнім державним боргом України
НВ Вишневська, МВ Кучерук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
32013
Податкова безпека держави
ІО Цимбалюк, НВ Вишневська
Всеукраїнська спілка вчених-економістів, 2012
32012
Podatkove navantazhennya yak kryteriy efektyvnosti vedennya podatkovoyi polityky [Tax burden as a criterion for the efficiency of a tax policy]
IO Tsymbaliuk, NV Vyshnevska
Available at: nbuv. gov. ua/old_jrn/Soc_Gum/Evu/2012_19_1/Tsymbaly. pdf [in …, 2012
32012
Проблеми та перспективи впровадження податку на нерухомість
КЕВ Вишневська Н.В.
Наук. вісн. ВДУ ім. Лесі Українки, 97—101, 2007
32007
Проблеми децентралізації управління фінансовими ресурсами в контексті забезпечення сталого розвитку регіонів
ВНВ Хвесик М.А.
Економіка природокористування і охорона довкілля: щорічник наук.праць/ відп …, 2006
3*2006
Osoblyvosti podatkovykh reform ta mekhanizm prykhovuvannia podatkiv v Ukraini [Peculiarities of Tax Reforms and Tax Concealment Mechanisms in Ukraine]
MI Karlin, NV Prots, IO Tsymbaliuk
Finansovokredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky—Financial-credit …, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20