Наталія Проць (Вишневська) / Nataliya Vyshnevska
Наталія Проць (Вишневська) / Nataliya Vyshnevska
Lesya Ukrainka Volyn National University
Підтверджена електронна адреса в vnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування податкових надходжень місцевих бюджетів в контексті бюджетної децентралізації
НВ Проць
Фінансовий простір, 221-229, 2015
772015
Стратегія соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Волинської області): монографія
МА Хвесик, ЛМ Горбач, НВ Вишневська, ЮМ Хвесик
К.: Кондор, 2004
332004
Податкове навантаження, як критерій ефективності ведення податкової політики
ІО Цимбалюк, НВ Вишневська
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2012
302012
Бюджетна політика: регіональний аспект: монографія
НВ Вишневська
Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007
26*2007
Система видатків державного бюджету України: проблеми та необхідність оптимізації
Н Проць, О Бокій
Фінансовий простір, 61-66, 2016
152016
Податкові надходження місцевих бюджетів
ІО Цимбалюк, НВ Вишневська
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
142011
Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення
МІ Карлін, ЮВ Шулик, АВ Кулай, НВ Вишневська, ІО Цимбалюк, ...
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2014
112014
Стратегiя соцiально-економiчного розвитку регiону (на прикладi Волинської областi): Монографiя
МА Хвесик, ЛМ Горбач, НВ Вишневська, ЮМ Хвесик
Хвесик МА, Горбач ЛМ та iн–К.: Кондор, 2004
112004
Державні фінанси в транзитивній економіці.
Карлін М.І., Вишневська Н.В.
Київ, в-во Кондор, 2003
11*2003
Суспільні фінанси
НВ Вишневська, НЗМІ Карліна
Луцьк: РВВ “Вежа” ВНУ ім. Л. Українки, 2008
10*2008
Features tax reform and mechanism of hiding taxes in Ukraine
MI Karlin, IO Tsymbaliuk, NV Prots
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (24), 123-130, 2018
82018
Podatkove navantazhennia yak kryterii efektyvnosti vedennia podatkovoi polityky
IO Tsymbaliuk, NV Vyshnevska
Ekonomicheskii vestnik universiteta, 19-1, 2012
72012
Сутність та фіскальна роль місцевих податків та зборів в умовах реформування бюджетного та податкового законодавства [Електронний ресурс]
НВ Проць
Режим доступу: http://global-national. in. ua/archive/13-2016/108. pdf, 2016
32016
Податкова безпека держави
ІО Цимбалюк, НВ Вишневська
Всеукраїнська спілка вчених-економістів, 2012
32012
Podatkove navantazhennya yak kryteriy efektyvnosti vedennya podatkovoyi polityky [Tax burden as a criterion for the efficiency of a tax policy]
IO Tsymbaliuk, NV Vyshnevska
Available at: nbuv. gov. ua/old_jrn/Soc_Gum/Evu/2012_19_1/Tsymbaly. pdf [in …, 2012
32012
Проблеми та перспективи впровадження податку на нерухомість
КЕВ Вишневська Н.В.
Наук. вісн. ВДУ ім. Лесі Українки, 97—101, 2007
32007
Проблеми децентралізації управління фінансовими ресурсами в контексті забезпечення сталого розвитку регіонів
ВНВ Хвесик М.А.
Економіка природокористування і охорона довкілля: щорічник наук.праць/ відп …, 2006
3*2006
Osoblyvosti podatkovykh reform ta mekhanizm prykhovuvannia podatkiv v Ukraini [Peculiarities of Tax Reforms and Tax Concealment Mechanisms in Ukraine]
MI Karlin, NV Prots, IO Tsymbaliuk
Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky—Financial-credit …, 2018
22018
Сутність та принципи формування бюджетної політики на місцевому рівні
N Prots
Economic journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University 3 (3 …, 2015
22015
Трансформація міжбюджетних відносин в умовах реалізації бюджетної реформи
Н Проць
ТНЕУ, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20