Право і Безпека
Title
Cited by
Cited by
Year
Новый взгляд на объект преступления
ВМ Трубников
Право і Безпека 1, 81-88, 2002
812002
Понятие объекта преступлений в уголовно-правовой науке
ВП Емельянов
Право і Безпека 4, 7-11, 2002
752002
Адміністративно-господарське право як структурний елемент системи адміністративного права: зарубіжний досвід та національні особливості
РС Мельник
Право і Безпека 2 (34), 55-59, 2010
322010
Принципи усності, безпосередності й безперервності в цивільному процесі та їх взаємодія з принципом гласності і необхідністю повного фіксування технічними засобами судових процесів
ММ Ясинoк
Право і Безпека 2 (3), 167-169, 2003
312003
Перегляд адміністративних актів органів внутрішніх справ у порядку контролю
ВБ Пчелін
Право і Безпека 4 (36), 101-105, 2010
272010
Противодействие преступности: война терминов, понятие, общая характеристика
АМ Бандурка, ЛМ Давыденко
Право і Безпека 3 (3), 7-11, 2004
262004
Ситуаційний підхід у формуванні методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України
РЛ Степанюк
Право і Безпека 3 (50), 110-115, 2013
252013
Надання правової допомоги як вид соціальних послуг
ОГ Юшкевич
Право і Безпека 1, 129-135, 2009
242009
Поняття судового управління: проблеми дефініції
СЮ Обрусна
Право і Безпека 2 (35), 42-46, 2010
232010
Використання кіберпростору в оперативно-розшуковій діяльності
ОВ Манжай
Право і Безпека 4 (31), 142-149, 2009
232009
Статистический метод обоснования нормативов боевого развертывания пожарно-технического вооружения
ВМ Стрелец, ВБ Грицай
Право і Безпека 1, 165-171, 2002
222002
Правоохоронні органи: поняття, ознаки, функції, особливості діяльності
ЮО Загуменна
Право і Безпека 3 (35), 145-150, 2010
212010
Компетенція та повноваження військової служби правопорядку (служби правопорядку) у Збройних Силах України
БМ Ринажевський
Право і Безпека 1 (33), 15-21, 2010
192010
Проблеми кадрового забезпечення процесів формування ґендерної політики в Україні
КБ Левченко
Право і Безпека 3 (1), 108-112, 2004
192004
Поняття системи забезпечення національної безпеки України
ВА Ліпкан
Право і Безпека 2 (4), 57-60, 2003
192003
Окремі аспекти відшкодування шкоди, завданої злочином потерпілому, у кримінальному судочинстві
СЄ Абламський
Право і Безпека 3 (45), 154-159, 2012
182012
Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері службової діяльності
АА Задорожний
Право і Безпека 2 (44), 105-111, 2012
172012
Функції поліції (міліції): нормативно-доктринальна інтерпретація
ОС Проневич
Право і Безпека 4 (36), 141-146, 2010
172010
Конституційне право людини і громадянина на освіту в Україні
РВ Шаповал
Право і Безпека 1 (38), 29-35, 2011
162011
Проблеми розмежування понять координація і взаємодія в управлінській науці та практичній діяльності органів внутрішніх справ
ОМ Клюєв
Право і Безпека 3 (40), 76-80, 2011
162011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20