Follow
Право і безпека
Title
Cited by
Cited by
Year
Новый взгляд на объект преступления
ВМ Трубников
Право і Безпека 1, 81-88, 2002
1272002
Понятие объекта преступлений в уголовно-правовой науке
ВП Емельянов
Право і Безпека 4, 7-11, 2002
1122002
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
872009
Правоохоронні органи: поняття, ознаки, функції, особливості діяльності
ЮО Загуменна
Право і Безпека 3 (35), 145-150, 2010
682010
Перегляд адміністративних актів органів внутрішніх справ у порядку контролю
ВБ Пчелін
Право і Безпека 4 (36), 101-105, 2010
562010
Принципи усності, безпосередності й безперервності в цивільному процесі та їх взаємодія з принципом гласності і необхідністю повного фіксування технічними засобами судових процесів
ММ Ясинoк
Право і Безпека 2 (3), 167-169, 2003
492003
Ситуаційний підхід у формуванні методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України
РЛ Степанюк
Право і Безпека 3 (50), 110-115, 2013
472013
Адміністративно-господарське право як структурний елемент системи адміністративного права: зарубіжний досвід та національні особливості
РС Мельник
Право і Безпека 2 (34), 55-59, 2010
392010
Компетенція та повноваження військової служби правопорядку (служби правопорядку) у Збройних Силах України
БМ Ринажевський
Право і Безпека 1 (33), 15-21, 2010
382010
Функції поліції (міліції): нормативно-доктринальна інтерпретація
ОС Проневич
Право і Безпека 4 (36), 141-146, 2010
372010
Використання кіберпростору в оперативно-розшуковій діяльності
ОВ Манжай
Право і Безпека 4 (31), 142-149, 2009
372009
Противодействие преступности: война терминов, понятие, общая характеристика
АМ Бандурка, ЛМ Давыденко
Право і Безпека 3 (3), 7-11, 2004
372004
Поняття системи забезпечення національної безпеки України
ВА Ліпкан
Право і Безпека 2 (4), 57-60, 2003
362003
Поняття судового управління: проблеми дефініції
СЮ Обрусна
Право і Безпека 2 (35), 42-46, 2010
352010
Надання правової допомоги як вид соціальних послуг
ОГ Юшкевич
Право і Безпека 1, 129-135, 2009
352009
Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування
ОМ Алтуніна
Право і Безпека 4 (36), 89-92, 2010
342010
Проблеми кадрового забезпечення процесів формування ґендерної політики в Україні
КБ Левченко
Право і Безпека 3 (1), 108-112, 2004
322004
Правоохоронні органи: поняття і сутність
ТД Момотенко
Право і безпека, 127-131, 2014
292014
Методологія досліджень проблем кримінального права: постановка проблеми
ОП Рябчинська
Право і Безпека 1 (48), 157-163, 2013
292013
Сучасні підходи до застосування мотивації і стимулювання працівників
ТВ Колєснік
Право і Безпека, 114-120, 2015
282015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20