Підписатись
Анатолій Рибчук
Анатолій Рибчук
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічна теорія: Навчальний посібник
МН Баб’як, ЛА Пешенкова, АВ Рибчук
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
182005
Глобальна виробнича інфраструктура світового господарства: теорія і практика: монографія
АВ Рибчук
Дрогобич: Вимір, 2009
132009
Глобальна виробнича інфраструктура як результат розширення інтернаціоналізації господарського життя
АВ Рибчук
Актуальні проблеми економіки, 92-96, 2006
132006
Глобальна виробнича інфраструктура як об’єкт економічної безпеки світового співтовариства
АВ Рибчук
Актуальні проблеми економіки, 91, 2009
122009
Формування глобальної виробничої інфраструктури світового господарства
АВ Рибчук
К.: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2010
102010
Транспортні системи світу–важливий елемент глобальної виробничої інфраструктури
АВ Рибчук
Актуальні проблеми економіки, 99-104, 2004
102004
Проблеми розвитку міжнародної виробничої інфраструктури в умовах глобалізації
АВ Рибчук
Режим доступу: http://tourlib. net/statti_ others/rybchuk1. htm, 0
7
Інноваційні пріоритети розвитку світового господарства
АП Румянцев, ВД Рожок, АВ Рибчук
Київ: ТОВ «ДКС центр, 2010
52010
Глобальна виробнича інфраструктура в системі закономірностей світового господарства
АВ Рибчук
Культура народов Причерноморья, 2008
42008
Теоретичні аспекти еволюції виробничої інфраструктури у глобальному середовищі
АВ Рибчук
Actual problems of international relations 1 (110), 2012
32012
Hlobalna production infrastructure as an object of economic security of the international community
AV Rybchuk
Aktual'ni problemy ekonomiky 1 (91), 49-57, 2009
32009
Проблеми і перспективи інвестування глобальних інфраструктурних проектів у посткризовий період
А Рибчук, В Прушківський
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
22012
Інвестиційний потенціал реалізації глобальних інфраструктурних проектів
АВ Рибчук
Інвестиції: практика та досвід, 7-11, 2008
22008
Вплив міждержавних фінансових інституцій на розвиток обL ктів глобально виробничо інфраструктури
АВ Рибчук
Акт. пробл. економіки, 56-61, 2005
22005
Міжнародний поділ праці-передумова створення об'єктів глобальної виробничої інфраструктури
АВ Рибчук
Культура народов Причерноморья, 2005
22005
Ґудзь ПВ та ін. Міжнародна економіка
СВ Фомішин, АВ Рибчук, АП Румянцев
Львів: НовийСвіт–2000.–2011.–446 с, 0
2
Інноваційні хвилі розвитку глобальної виробничої інфраструктури
АВ Рибчук
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право).–2005.–Вип, 1-2, 0
2
Перспективи розширення інтегрованого простору функціонування транспортної інфраструктури Європейського Союзу
АВ Рибчук, ВМ Левківський
Економічний форум, 18-25, 2019
12019
Глобальні тенденції інвестиційної діяльності ТНК у сучасних умовах
ВМ Левківський, АВ Рибчук
Економічний форум, 57-63, 2018
12018
Методологія дослідження глобальної виробничої інфраструктури
АВ Рибчук, ВМ Левківський
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20