Ольга Молодичук
Ольга Молодичук
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини української філології кафедра української мови та методики її навчання
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мовностилістичні засоби концепту кохання/зрада в українських народних баладах
ОА Молодичук
Візаві, 2013
72013
Лексико-фразеологічні засоби образності в українській народній баладі
ОА Молодичук
К, 2004
52004
Засоби просторової локалізації дії в українських народних баладах
ОА Молодичук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 196-200, 2007
22007
Вербалізацїя опозиції «зло-покарання» в українських народних баладах
ОА Молодичук
Могилевский государственный университет имени АА Кулешова, 2020
2020
Вербалізація концептуальної парадигми життя/смерть в українських народних баладах
О Молодичук, В Шиманська
Філологічний часопис, 2019
2019
Лексикологія, фразеологія, морфеміка, словотвір, іменник сучасної української літературної мови
ОА Молодичук
2018
Концептосфера українських народних балад: монографія
ОА Молодичук
2018
Маніфестація концепту праця в українських народних піснях
О Молодичук
Філологічний часопис 1 (1), 2018
2018
МАТЕРІАЛИ ДО «СЛОВНИКА ОЙКОНІМІВ УМАНЩИНИ»
І Гонца, О Молодичук
Філологічний часопис, 2017
2017
До питання ономастичної метонімізації географічних номенклатурних термінів в ойконімії Черкащини
І Гонца, О Молодичук
Філологічний часопис, 17-27, 2016
2016
Лексикон українських народних балад
О Молодичук
Філологічний часопис, 2015
2015
Сучасна українська літературна мова (лексикологія, фразеологія, морфеміка, словотвір, іменник)
ОА Молодичук
ФОП Жовтий ОО, 2015
2015
Образність–ключова ознака фольклорного дискурсу
ОА Молодичук
Візаві, 2012
2012
ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ БАЛАДАХ УСТАЛЕНИХ СЛОВЕСНИХ ВИСЛОВІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРОВИХ ПОНЯТЬ
ОА Молодичук
Мовні і концептуальні картини світу, 30, 2007
2007
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ МОВИ ТВОРІВ ФОЛЬКЛОРУ
О Молодичук
Вивчення студентами-філологами курсу фонетики української мови в закладі вищої освіти: шкільні прогалини в мовній підготовці
ЗІ Комарова, ОА Молодичук
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16