Любов Дранус (Мельничук)
Любов Дранус (Мельничук)
Чорноморський національний університет імені Петра Могили, факультет економічних наук, кафедра
Підтверджена електронна адреса в chmnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основні проблеми зайнятості населення України
ЛС Мельничук
Наукові праці. Економіка 189 (177), 2012
162012
Сутність та значення соціальних інвестицій
ЛС Мельничук
Глобальні та національні проблеми економіки, 434-437, 2016
72016
Проблеми сталого та раціонального землекористування в Україні
ЛС Мельничук
Глобальні та національні проблеми економіки.–2014.–Випуск 2, 910-914, 2015
62015
Взаємозв’язок маркетингу та інновацій на підприємстві
ЛС Мельничук, ІО Марущак
Наукові праці. Економіка 285 (273), 2016
52016
Шляхи підвищення конкурентоспроможності українських підприємств
ЛС Мельничук, ОО Хізніченко
Наукові праці. Економіка 275 (263), 2016
52016
Ефективність використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств
ЛС Мельничук
Сталий розвиток економіки, 135-140, 2015
52015
Управління продуктивністю праці та трудова мотивація в аграрних підприємствах
ЛС Мельничук
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2008
52008
Assessment of management efficiency and infrastructure development of Ukraine
I Lesik, N Bobrovska, O Bilichenko, L Dranus, V Lykhach, V Dranus, ...
Management Science Letters 10 (13), 3071-3080, 2020
32020
Новітня парадигма інвестиційних процесів аграрного сектору економіки
YM Mantsevytch, RM Skupskyi, LS Melnychuk
Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of …, 2016
32016
Економічне управління підприємством в сучасних умовах господарювання
ЛС Мельничук
Наукові праці. Економіка 285 (273), 2016
32016
Інвестиції в людський капітал: необхідність та перешкоди
ЛС Мельничук
Інвестиції: практика та досвід, 28-30, 2013
32013
Етичне ведення бізнесу як особливий напрям економічної діяльності
ЛС Мельничук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
22014
Теоретичні засади та проблеми втілення концепції сталого розвитку підприємств в Україні
ЛС Мельничук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
12016
Особливості комунікаційної політики підприємств України
ЛС Мельничук
Наукові праці. Економіка 265 (253), 2015
12015
Розвиток сільських територій та зайнятості на селі
ОА Белевят, НВ Бобровська, ЛС Мельничук
Аграрний вісник Причорномор’я. Економічні науки.–Випуск 60, 9-12, 2011
12011
Методичні рекомендації для здобувачів другого рівня вищої освіти...
ГЛ Норд, ОЮ Стоян, ОБ Кузьменко, ОВ Валецька, СМ Белінська, ...
ЧНУ ім. Петра Могили, 2020
2020
Current Situation and Prospects of Agricultural Insurance Development in Ukraine
V Dranus, L Dranus
2020
Методичні рекомендації з дисципліни:«Управління витратами» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»
ЛС Мельничук
ЧНУ ім. Петра Могили, 2018
2018
ЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
ЛС Мельничук, ВВ Дранус
Обліково-аналітичне забезпечення інноваційого розвитку, 2018
2018
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ЕКСПОРТУ ДО США ТА КАНАДИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ З УКРАЇНИ
ЛС Мельничук, ОС Латковська, ОО Крисенко
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 10 (42), 24-31, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20