Євген Андрійович Гавриленко / Yevhen Havrylenko / ORCID ID 0000-0003-4501-445X
Євген Андрійович Гавриленко / Yevhen Havrylenko / ORCID ID 0000-0003-4501-445X
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дискретное интерполирование плоских одномерных обводов с закономерным изменением кривизны
ЕА Гавриленко
ЕА Гавриленко, 182, 2004
282004
Геометрическое моделирование физико-механических свойств асфальтобетона
АИ Бумага, АВ Найдыш, ЕА Гавриленко
Вестник Херсонского национального технического университета, 2014
222014
Програмна реалізація алгоритму моделювання одновимірних обводів по заданим геометричним умовам
ЄА Гавриленко, ЮВ Холодняк
Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 4-9, 2013
152013
Технологія моделювання поверхонь складних технічних виробів за заданими умовами
ЮВ Холодняк, ЄА Гавриленко, ОВ Івженко, АВ Найдиш
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 19 (2), 257-263, 2019
132019
Development of the method for the formation of one-dimensional contours by the assigned interpolation accuracy
ЄА Гавриленко
Восточно-Европейский журнал передовіх технологий 1 (4(91)), 76-82, 2018
12*2018
Формирование геометрических характеристик монотонной кривой линии
ЕА Гавриленко, ЮВ Холодняк, ВА Пахаренко
Вестник Херсонского национального технического університету 3 (58), 492-496, 2016
112016
Вариативное дискретное геометрическое моделирование одномерных ободок на основе пространственных угловых параметров
ЕА Гавриленко, АВ Найдыш
Технические науки - от теории к практике, 8-13, 2013
102013
Формування геометричних характеристик при моделюванні монотонної дискретно представленої кривої
ЮВ Холодняк, ЄА Гавриленко
Прикладна геометрія та інженерна графіка, 482-487, 2013
82013
Создание CAD-моделей поверхностей с использованием специализированного программного обеспечения
ЕА Гавриленко, ЄА Гавриленко, ЮВ Холодняк, ЮВ Холодняк, ...
Херсон: ХНТУ, 2020
72020
Визначення положення центрів кривини дискретно представленої кривої
ЄА Гавриленко
ЄА Гавриленко, 145-151, 2011
72011
Визначення діапазонів геометричних характеристик дискретно представленої кривої с закономірною зміною кривини
ЄА Гавриленко, ЮВ Холодняк, ВВ Гнатушенко
Системні технології, 156-161, 2013
62013
Визначення діапазонів геометричних характеристик монотонної дискретно представленої кривої
ЄА Гавриленко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету., 38-42, 2012
62012
Особливості розробки та застосування навчально-контролюючих програм при викладанні дисциплін професійтої та практичної підготовки/Розвиток сучасної науки та освіти: реалії …
ОЄ Мацулевич, ВМ Щербина, ЄА Гавриленко
Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф.(Мелітополь, 27-29 травня 2020р …, 2020
52020
Моделирование одномерных обводов по заданным условиям
ЮВ Холодняк, ЕА Гавриленко, АВ Дубинина, ЄА Гавриленко, ...
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2017
52017
Формирование плоских обводов заданного порядка гладкости
ЕА Гавриленко
Прикладна геометрія та інженерна графіка, 74-78, 2012
52012
Формирование геометрической модели рабочего колеса турбокомпрессора
ЄА Гавриленко, ЕА Гавриленко, ЮВ Холодняк, ЮВ Холодняк
ТДАТУ, 2014
42014
Методика комп’ютерного моделювання динамічних поверхонь
ЄА Гавриленко, ОВ Івженко, ІВ Пихтєєва
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету 9 (1), 2019
32019
Технологія формоутворення елементів каркасу динамічної поверхні в системі SolidWorks
ЄА Гавриленко, ІВ Пихтєєва
Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній …, 2017
32017
Вариативное дискретное геометрическое моделирование одномерных обводов с заданными дифференциально-геометрическими свойствами
ЕА Гавриленко
Вестник Херсонского национального технического университета, 2015
32015
Варіативне дискретне геометричне моделювання на основі просторових кутових параметрів дискретно представленої кривої другого порядку гладкості
ЄА Гавриленко, АВ Найдиш
КНУБА, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20