Прутська Олена Олексіївна / Prutska O.O. / Прутська О. О.
Прутська Олена Олексіївна / Prutska O.O. / Прутська О. О.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інституціоналізм і проблеми економічної поведінки в перехідній економіці
ОО Прутська
К.: Логос 203, 256, 2003
652003
Державне регулювання розвитку ринку біопалива в Україні
ОО Прутська
Вісник Запорізького національного університету, 5, 2010
282010
Управління державним боргом: навч. посіб
ОО Прутська, ОА Сьомченков, ЖВ Гарбар, ЛІ Губанова, ВВ Руденко
К.: Центр учбової літератури, 2010
212010
Органічне сільське господарство в США: реалії та перспективи для України
ОО Прутська, ОВ Ходаківська
Економіка АПК, 142-151, 2011
172011
Особливості економічної поведінки в перехідній економіці України (iнституцiональний пiдхiд): Дис.... д-ра екон. наук: 08.01. 01/Київ. нац. екон. ун-т
ОО Прутська
К, 2003
172003
Державна підтримка підприємницької діяльності в аграрному секторі України
ОО Прутська, ЮМ Ярова
Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки, 76, 2013
162013
Iнституцiоналiзм i проблеми економiчної поведiнки в перехiднiй економiцi
ОО Прутська
122003
Історичний досвід розвитку підприємництва в Україні
О Прутська
Економіка, фінанси, право, 32-35, 2002
122002
Особливості управління державним боргом умовах фінансової кризи
ОО Прутська, ВМ Чубатюк
Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах глобалізації, 276-281, 2010
112010
Сутність та теоретичні засади розвитку органічного сільськогосподарського виробництва
НВ Бєляєва, ОО Прутська
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
92012
Формування ринку землі в Україні: реалії та перспективи
ОО Прутська
Збірник наукових праць ВНАУ, 11-18, 2010
92010
Сільське господарство в США: висновки для України
ОО Прутська
монографія.-Вінниця, 2012.-156 с., 2012
82012
Світовий досвід стимулювання виробництва органічної сільськогосподарської продукції
ОО Прутська, НВ Бєляєва
Збірник наукових праць ВНАУ, 56, 2012
72012
Фінансова безпека субєктів підприємництва в аграрній сфері
ЛО Вдовенко, ОС Черненко
монографія.-Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017.-252 с., 2017
62017
Сучасний стан та проблеми розвитку альтернативної енергетики в Україні
ОО Прутська, ОЮ Федик
Збірник наукових праць ВНАУ, 56, 2012
62012
Інституціональна складова трансформаційних процесів в економіці
В Попов, О Прутська
Вісник Київського національного торговельноекономічного університету, 13-18, 2003
62003
Заходи державної протидії тіньовій економічній діяльності в Україні
ОО Прутська
Національна бібліотека ім. В. Вернадського:[Електронний ресурс].-Режим …, 0
6
Сучасний стан розвитку вітчизняного агросектору
НВ Германюк
Глобальні та національні проблеми економіки.-2018.-Вип. 22.-С. 160-164., 2018
52018
Інституційна безпека економічних агентів і ринковий механізм
ОГ Шпикуляк, ОО Прутська
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 80-93, 2016
52016
Досвід США у використанні альтернативної енергії в сільському господарстві
ОО Прутська, ОМ Ткачук
Збірник наукових праць ВНАУ, 56, 2012
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20