Прутська Олена Олексіївна / Prutska O.O. / Прутська О. О.
Прутська Олена Олексіївна / Prutska O.O. / Прутська О. О.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в vtei.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інституціоналізм і проблеми економічної поведінки в перехідній економіці
ОО Прутська
К.: Логос 203, 256, 2003
662003
Державне регулювання розвитку ринку біопалива в Україні
ОО Прутська
Вісник Запорізького національного університету, 5, 2010
272010
Управління державним боргом: навч. посіб
ОО Прутська, ОА Сьомченков, ЖВ Гарбар, ЛІ Губанова, ВВ Руденко
К.: Центр навчальної літератури, 2010
192010
Особливості економічної поведінки в перехідній економіці України (iнституцiональний пiдхiд): Дис.... д-ра екон. наук: 08.01. 01/Київ. нац. екон. ун-т
ОО Прутська
К, 2003
182003
Органічне сільське господарство в США: реалії та перспективи для України
ОО Прутська, ОВ Ходаківська
Економіка АПК, 142-151, 2011
172011
Державна підтримка підприємницької діяльності в аграрному секторі України
ОО Прутська, ЮМ Ярова
Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки, 76, 2013
162013
Iнституцiоналiзм i проблеми економiчної поведiнки в перехiднiй економiцi
ОО Прутська
122003
Особливості управління державним боргом умовах фінансової кризи
ОО Прутська, ВМ Чубатюк
Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах глобалізації, 276-281, 2009
112009
Формування ринку землі в Україні: реалії та перспективи
ОО Прутська
Збірник наукових праць ВНАУ, 11-18, 2010
102010
Історичний досвід розвитку підприємництва в Україні
О Прутська
Економіка, фінанси, право, 32-35, 2002
102002
Сутність та теоретичні засади розвитку органічного сільськогосподарського виробництва
НВ Бєляєва, ОО Прутська
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
92012
Сільське господарство США: висновки для України: монографія
ОО Прутська
Вінниця: ТОВ “Фірма “Планер”.–2012.–160 с, 2012
82012
Сучасний стан та проблеми розвитку альтернативної енергетики в Україні
ОО Прутська, ОЮ Федик
Збірник наукових праць ВНАУ, 56, 2012
72012
Світовий досвід стимулювання виробництва органічної сільськогосподарської продукції
ОО Прутська, НВ Бєляєва
Збірник наукових праць ВНАУ, 56, 2012
72012
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
ТА Воробйова
ЗБІРНИК ТЕЗ, 226, 2017
62017
Заходи державної протидії тіньовій економічній діяльності в Україні
ОО Прутська
Національна бібліотека ім. В. Вернадського:[Електронний ресурс].-Режим …, 0
6
Інституційна безпека економічних агентів і ринковий механізм
ОГ Шпикуляк, ОО Прутська
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 80-93, 2016
52016
Інституціональна складова трансформаційних процесів в економіці
В Попов, О Прутська
Вісник Київського національного торговельноекономічного університету, 13-18, 2003
52003
Фінансово-економічна діяльність сфери фізичної культури та спорту України
ОО Прутська, АІ Литвак
ОО Прутська, АІ Литвак–Режим доступу: http://intkonf. org/den-prutska-oo …, 0
5
Сучасний стан розвитку вітчизняного агросектору
НВ Германюк
Глобальні та національні проблеми економіки.-2018.-Вип. 22.-С. 160-164., 2018
42018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20