Юлія Артеменко (Yulia Artemenko)
Юлія Артеменко (Yulia Artemenko)
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Підтверджена електронна адреса в kdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дієслівні індикатори імплікатур в англомовному дискурсі: структурно-семантичний та лінгвопрагматичний аспекти
ЮО Артеменко
КрНУ імені Михайла Остроградського, 2015
132015
Відтворення ідіостилю Маркуса Зузака в українському перекладі роману “TheBookThief”
ЮО Артеменко
Південний архів (філологічні науки), 180-186, 2018
22018
Дискурсотвірний потенціал стратегії переконування (на матеріалі англійської мови)
ЮО Артеменко
Наукові записки Вінницького державного пелагогічного університету ім. М …, 2015
22015
Лінгвокогнітивні кореляції між метафорами у романі Маркуса Зузака «Крадійка книжок» і його українському перекладі
ЮО Артеменко
Науковий вісник Херсонського державного університету, 8-12, 2017
12017
Дієслова як тригери пресупозиційних імплікатур
ЮО Артеменко
Від слова до діла: лінгвопрагматика дискурсу, С. 158-180, 2020
2020
Мовні об’єктивації авторської концептосфери в українському перекладі роману Р. Бредбері “Death is a lonely business”
ЮО Артеменко
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського …, 2019
2019
Reconstruction of the author’s metaphor: linguo-cognitive analysis
ЮО Артеменко
Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу: Тези …, 2019
2019
Дискурсотвірний потенціал стратегії неввічливості в англомовному діалогічному дискурсі
ЮО Артеменко
Одеський лінгвістичний вісник 1 (9), 18-22, 2017
2017
Принцип Некооперації та стратегія неввічливості як дискурсотвірні ресурси полемічного дискурсу
ЮО Артеменко
Актуальні проблеми філологічних наук: досвід науковців та освітян Польщі та …, 2017
2017
Мовленнєві акти контактиви в англомовному діалогічному дискурсі
ЮО Артеменко
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 2016
2016
До проблеми типології дискурсу
ЮО Артеменко
XXIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та …, 2016
2016
Дієслівні ініціатори пресупозицій в англомовному діалогічному дискурсі
ЮО Артеменко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2016
2016
Джерела культурологічної маркованості алюзій у романах Джона Фаулза
ЮО Артеменко, ЮМ Шульженко
Міжнародна науково-практична конференція "Нове та традиційне у дослідженнях …, 2016
2016
Структурно-семантичні характеристики ускладнених імплікативних присудків англійської мови
ЮО Артеменко
Міжнародна науково-практична конференція "Мова та література у …, 2016
2016
Формування перекладацької компетенції майбутніх перекладачів
ЮО Артеменко, ЮМ Шульженко
Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал …, 2015
2015
Стратегічний потенціал висловлень з імплікативними предикатами
ЮО Артеменко
Нова Філологія, 6-10, 2014
2014
ВИСЛОВЛЕННЯ З ІМПЛІКАТИВНИМИ ПРЕДИКАТАМИ: МОВЛЕННЄВОАКТОВИЙ ПІДХІД
ЮО Артеменко
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 1 (8), 37, 2014
2014
Аналіз структури домінантної імплікатури висловлень з імплікативними предикатами
ЮО Артеменко
Тези доповідей ХІІ наукової конференції з міжнародною участю «Каразинські …, 2013
2013
Structural and frequency studies of dominant propositions of utterances with implicative predicates
YO Artemenko
Science and Education a New Dimension: Philology, 11-15, 2013
2013
Щодо структурних особливостей англійських імплікативних моделей
ЮО Артеменко
Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання управління сталим …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20