Фещенко Валентина
Фещенко Валентина
професор кафедри історії та теорії господарства, КНЕУ ім. Вадима
Verified email at kneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ–початку ХХ ст.:[монографія]
ВМ Фещенко
К.: КНЕУ 187, 2003
322003
Сучасні економічні теорії: навч. посіб.
ВМ Фещенко
К.: КНЕУ 474 (6), 2012
132012
Динамічний аналіз проблем циклічності у розробках українських економістів кінця ХІХ–початку ХХ ст.
ВМ Фещенко
Вісник Тернопільської академії народного господарства 4, 189-195, 2004
92004
Ідеї німецької історичної школи в обгрунтуванні ринкової трансформації господарства українською економічною думкою (остання третина XIX–початок XX ст.)
ВМ Фещенко
Історія народного господарства та економічної думки України, 9-21, 2013
52013
Сучасні економічні теорії
ВМ Фещенко, ВМ Фещенко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
52012
Монетаризм як теорія грошей та інструмент економічного розвитку
ВМ Фещенко
42009
Видатний вчений, публіцист, громадський діяч: До 125-річчя з дня народження академіка МІ Тугана-Барановського
ВМ Фещенко
Вісник Академії наук УРСР, 78-81, 1990
41990
Теорія та практика ринкового реформування в економічній спадщині МХ Бунге
ТВ Гайдай, ВМ Фещенко, ВВ Небрат
32008
Історія економічного неоконсерватизму: відродження старих цінностей у нових умовах
КВ Лопух
Видавничий Дім «ІНЖЕК»(Харків), 2013
22013
Сучасні економічні теорії: концептуальні витоки та еволюція змістовного наповнення
ВМ Фещенко, ВМ Фещенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
Трансформація предметного поля досліджень дисципліни «Сучасні економічні теорії» в умовах становлення постнекласичної науки
ВМ Фещенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
12013
Сучасні економічні теорії: концептуальні витоки, критерії та перспективи розвитку
ВМ Фещенко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
12011
Українська кооперативна думка другої половини ХІХ–початку ХХ ст.: сучасний погляд
ВМ Фещенко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2010
12010
Фундаментальні економічні науки: сучасні виклики та проблеми теоретико‐методологічного оновлення
ВМ Фещенко, ВМ Фещенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Еволюція методології економічного аналізу: значення для сьогодення
ВМ Фещенко, ВМ Фещенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Українська економічна думка другої половини ХІХ–початку ХХ ст. в контексті західноєвропейських наукових студій: місце економічного вчення К. Маркса
ВМ Фещенко, ВМ Фещенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Дослідження соціально-економічних проблем у працях МВ Довнар-Запольського
ЛА Фицик
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2017
2017
Ідеї українських економістів другої половини ХІХ ст.: сучасний контекст
ВМ Фещенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Евристичний потенціал української економічної думки другої половини ХІХ–початку ХХ ст. в контексті соціально-економічного розвитку сучасної України
ВМ Фещенко, ВМ Фещенко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017
2017
Трансформація поглядів українських дослідників на економічне вчення К. Маркса (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)
ВМ Фещенко, ВМ Фещенко
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20