Подписаться
Фещенко Валентина
Фещенко Валентина
професор кафедри економічної теорії, КНЕУ ім. Вадима
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ–початку ХХ ст.:[монографія]
ВМ Фещенко
К.: КНЕУ 187, 2003
392003
Сучасні економічні теорії
ВМ Фещенко, ВМ Фещенко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
302012
Динамічний аналіз проблем циклічності у розробках українських економістів кінця ХІХ–початку ХХ ст
ВМ Фещенко
Вісник Тернопільської академії народного господарства 4, 189-195, 2004
72004
Ідеї німецької історичної школи в обгрунтуванні ринкової трансформації господарства українською економічною думкою (остання третина XIX–початок XX ст.)
ВМ Фещенко
Історія народного господарства та економічної думки України, 9-21, 2013
62013
Видатний вчений, публіцист, громадський діяч: До 125-річчя з дня народження академіка МІ Тугана-Барановського
ВМ Фещенко
Вісник Академії наук УРСР, 78-81, 1990
61990
Сучасні економічні теорії: концептуальні витоки та еволюція змістовного наповнення
ВМ Фещенко, ВМ Фещенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
52016
Історія економічного неоконсерватизму: відродження старих цінностей у нових умовах
КВ Лопух
Бізнес Інформ, 376-381, 2013
52013
Монетаризм як теорія грошей та інструмент економічного розвитку
ВМ Фещенко
52009
Трансформація предметного поля досліджень дисципліни «Сучасні економічні теорії» в умовах становлення постнекласичної науки
ВМ Фещенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
42013
Теорія та практика ринкового реформування в економічній спадщині МХ Бунге
ТВ Гайдай, ВМ Фещенко, ВВ Небрат
32008
Сучасні економічні теорії: концептуальні витоки, критерії та перспективи розвитку
ВМ Фещенко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
22011
Сучасні економічні теорії
ОО Шевченко
ОО Шевченко.–[Електронний ресурс]–Режим доступу: http://b-ko. com/book_138 …, 0
2
Трансформація поглядів українських дослідників на економічне вчення К. Маркса (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)
ВМ Фещенко
Історія народного господарства та економічної думки України, 159-171, 2017
12017
Українська кооперативна думка другої половини ХІХ–початку ХХ ст.: сучасний погляд
ВМ Фещенко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2010
12010
Інтелектуальний потенціал вишів України як джерело економічного зростання країн західної Європи: парадокси сучасної військової агресії
ВМ Фещенко, ВМ Фещенко
Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022
2022
Цивілізаційні основи наукового доробку Сергія Подолинського
ВМ Фещенко, ВМ Фещенко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021
2021
Вплив міжнародних організацій на бюджетну сферу України
КВ Шмуратова, ВМ Фещенко, ВМ Фещенко
Університет митної справи та фінансів, 2021
2021
Науково-видавнича діяльність Івана Вернадського як реалізація громадянської позиції вченого
ВМ Фещенко
Історія народного господарства та економічної думки України, 167-181, 2021
2021
Трансформація аналітичного інструментарію наукових досліджень в контексті формування економічної теорії ХХІ ст.
ВМ Фещенко, ВМ Фещенко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021
2021
Еволюція неолібералізму: від теоретичних витоків до сучасної трансформації його основних шкіл
ВМ Фещенко, ВМ Фещенко, А Балежентіс
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20