Фещенко Валентина
Фещенко Валентина
професор кафедри історії та теорії господарства, КНЕУ ім. Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ–початку ХХ ст.:[монографія]
ВМ Фещенко
К.: КНЕУ 187, 2003
272003
Сучасні економічні теорії: навч. посіб.
ВМ Фещенко
К.: КНЕУ 474 (6), 2012
82012
Динамічний аналіз проблем циклічності у розробках українських економістів кінця ХІХ–початку ХХ ст.
ВМ Фещенко
Вісник Тернопільської академії народного господарства 4, 189-195, 2004
62004
Сучасні економічні теорії
ОО Шевченко
ОО Шевченко.–[Електронний ресурс]–Режим доступу: http://b-ko. com/book_138 …, 2012
52012
Монетаризм як теорія грошей та інструмент економічного розвитку
ВМ Фещенко
Фінансовий ринок України, 3-6, 2009
42009
Видатний вчений, публіцист, громадський діяч: До 125-річчя з дня народження академіка МІ Тугана-Барановського
ВМ Фещенко
Вісник Академії наук УРСР, 78-81, 1990
41990
Ідеї німецької історичної школи в обгрунтуванні ринкової трансформації господарства українською економічною думкою (остання третина XIX–початок XX ст.)
ВМ Фещенко
Історія народного господарства та економічної думки України, 9-21, 2013
32013
Теорія та практика ринкового реформування в економічній спадщині МХ Бунге
ТВ Гайдай, ВМ Фещенко, ВВ Небрат
32008
Сучасні економічні теорії: концептуальні витоки, критерії та перспективи розвитку
ВМ Фещенко
Формування ринкової економіки: зб. наук. пр./М-во освіти і науки, молоді та …, 2011
12011
Українська кооперативна думка другої половини ХІХ–початку ХХ ст.: сучасний погляд
ВМ Фещенко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2010
12010
Еволюція методології економічного аналізу: значення для сьогодення
ВМ Фещенко, ВМ Фещенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Дослідження соціально-економічних проблем у працях МВ Довнар-Запольського
ВМ Фещенко, ВМ Фещенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Українська економічна думка другої половини ХІХ–початку ХХ ст. в контексті західноєвропейських наукових студій: місце економічного вчення К. Маркса
ВМ Фещенко, ВМ Фещенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Ідеї українських економістів другої половини ХІХ ст.: сучасний контекст
ВМ Фещенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Евристичний потенціал української економічної думки другої половини ХІХ–початку ХХ ст. в контексті соціально-економічного розвитку сучасної України
ВМ Фещенко, ВМ Фещенко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017
2017
Трансформація поглядів українських дослідників на економічне вчення К. Маркса (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)
ВМ Фещенко, ВМ Фещенко
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2017
2017
Соціально-економічні дослідження Івана Франка: сучасний погляд
ВМ Фещенко, ВМ Фещенко, НО Тимочко, НА Тимочко
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2016
2016
Актуалізація історико-економічних підходів у методології сучасного аналізу господарських систем
ВМ Фещенко, ВМ Фещенко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015
2015
Видатна дослідниця української економічної думки.(До 90-річчя від дня народження доктора еконо-мічних наук, професора ЛЯ Корнійчук)
ВМ Фещенко
Історія народного господарства та економічної думки України, 371-378, 2014
2014
Місце історико-економічних наук у процесі фундаменталізації економічної освіти
ВМ Фещенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20