Ярослав Ніфака
Ярослав Ніфака
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Підтверджена електронна адреса в idgu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підготовка студентів факультету фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи (на прикладі плавання)
ЯМ Ніфака
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки.-Луцьк, 2000
152000
Роль фізичної культури в процесі соціалізації студентської молоді
СБ Фурдуй, ЯМ Ніфака
Молодий вчений, 395-399, 2018
52018
Вивчення анатомічних і функціональних характеристик хребта та причин виникнення остеохондрозу
О Бичук, А Альошина, Я Ніфака
52005
Ways to develop the health-saving competence of a future teacher
I Demchenko, B Maksymchuk, Y Nifaka, L Vysochan, N Zlenko, ...
Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 15 …, 2020
32020
Вплив фізичної культури та спорту на моральність студентів
В Галевич
Physical education, sport and health culture in modern society, 3-5, 2009
32009
Навчання дітей плавання в оздоровчому таборі
Б Розпутняк, Я Ніфака
Physical education, sport and health culture in modern society 2, 214-218, 2008
22008
Особливості фізичного розвитку та фізичної підготовленості дошкільнят з вадами зору
Ю Цюпак, Т Цюпак, Я Ніфака, Л Гнітецький
Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник …, 2003
22003
Спортивно-педагогічне вдосконалення з плавання та способи підвищення ефективності його викладання
ЯМ Ніфака, ОД Швай
Physical education, sport and health culture in modern society, 25-28, 2014
12014
Профілактика травматизму під час проведення занять із фізичної культури та спорту
ЯМ Ніфака
Physical education, sport and health culture in modern society, 89-92, 2013
12013
Вплив інтенсивного тренування з плавання на організм дітей старшого шкільного віку
БД Розпутняк, ЯМ Ніфака, О Сологуб
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 109 …, 2009
12009
Оздоровча підготовка фахівців фізичної культури
ЯМ Ніфака
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2000
12000
Шляхи розвитку здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя
ІІ Демченко, БА Максимчук, ЯМ Ніфака, ЛМ Височан, НМ Зленко, ...
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2020
2020
РОЗДІЛ 2
Я Ніфака
Рецензенти: Рашидов Сейфулла Фейзулайович–доктор педагогічних наук, 44, 2019
2019
Спортивно-педагогическое совершенствование из плавания и пути повышения эффективности его преподавания
Я Ніфака, О Швай
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 25-28, 2014
2014
Деятельность научно-педагогических работников применительно к военно-патриотическому воспитанию и формированию психофизиологических качеств курсантов высших учебных заведений
А Войнаровський, В Оліщук, Я Ніфака, В Ковальчук
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 21-24, 2009
2009
Упровадження принципів Болонського процесу в науково-освітню діяльність інституту фізичної культури та здоров’я Волинського національного університету імені Лесі Українки
А Войнаровський, В Оліщук, Я Ніфака, В Ковальчук
Physical education, sport and health culture in modern society, 21-24, 2009
2009
Обучение детей плаванию в оздоровительном лагере
Б Розпутняк, Я Ніфака
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві 2, 214-218, 2008
2008
Навчання дітей плавання в оздоровчому таборі
Я Ніфака
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ, 214, 2008
2008
РІВЕНЬ ГОТОВНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ФАКУЛЬТЕТІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВНЗ ДО ПРОВЕДЕННЯ ТУРИСТИЧНО-КРАЄЗНАВЧИХ ЗАХОДІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
Я Бєльським, Г Генсерук, М Данилко, В Наумчук, Я Ніфака, Л Сущенко, ...
ББК 74 Н 34, 107, 2007
2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19