Follow
Лупаренко Лілія Анатоліївна
Лупаренко Лілія Анатоліївна
Other namesLuparenko Liliia, Luparenko L. A., Лупаренко Л.А.
Інститут цифровізації освіти НАПН України
Verified email at iitta.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Відкриті web-орієнтовані системи моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень
ВЮ Биков, ЛА Лупаренко, ОМ Спірін
972015
Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень
ОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЛА Лупаренко
Інформаційні технології і засоби навчання, 136-174, 2016
67*2016
Інструментарій виявлення плагіату в наукових роботах: аналіз програмних рішень
ЛА Лупаренко
Інформаційні технології і засоби навчання 40 (2), 151-169, 2014
602014
Використання електронних журнальних систем відкритого доступу для випуску науково-освітніх видань: порівняльний аналіз програмного забезпечення
ЛА Лупаренко
Інформаційні технології і засоби навчання 25 (5), 2011
442011
Модель інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу
ОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЛА Лупаренко
Інформаційні технології і засоби навчання, 134-154, 2017
35*2017
Соціально-психологічні аспекти забезпечення відкритого доступу з використанням електронних журнальних систем
АВ Яцишин, ЛА Лупаренко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 69-74, 2013
262013
Добір електронних відкритих журнальних систем для наукових видань з освітніх досліджень
ЛА Лупаренко
Інформаційні технології і засоби навчання 4 (60), 324-343, 2017
232017
Досвід використання програмної платформи Open Journal Systems для інформаційно-комунікаційної підтримки науково-освітньої діяльності
ОМ Спірін, ЛА Лупаренко
Інформаційні технології і засоби навчання, 196-218, 2017
20*2017
Науково-методичний та координаційний супровід розвитку інформаційного освітньо-наукового простору України
ОМ Спірін, ТЛ Новицька, ЛА Лупаренко
Комп'ютер у школі та сім'ї, 11-17, 2015
162015
Еволюція відкритих електронних науково-освітніх систем і їх використання у вітчизняному освітньому просторі
Л ЛУПАРЕНКО
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2021
132021
Використання електронних відкритих журнальних систем у науково-педагогічних дослідженнях
ЛА Лупаренко
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 2019
132019
Електронні відкриті журнальні системи в науково-педагогічних дослідженнях
ЛА Лупаренко
Компринт, 2019
132019
Дидактичний потенціал використання цифрового контенту з доповненою реальністю
ОП Пінчук, ЛА Лупаренко
Вінниця: Друк плюс, 2022
122022
Проектування моделі типового сайту наукової установи
НТ Задорожна, ТВ Кузнєцова, ЛА Лупаренко
Інформаційні технології і засоби навчання 39 (1), 275-296, 2014
122014
Концептуальні засади створення «Української електронної енциклопедії освіти»
В Биков, О Буров, Л Лупаренко, О Пінчук, А Яцишин
Фізико-математична освіта 36 (4), 7-15, 2022
112022
Представленість наукового контенту енциклопедичної тематики у наукометричних і реферативних базах даних
ВЮ Биков, ОП Пінчук, ЛА Лупаренко
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (85), 360-383, 2021
112021
Особливості використання електронної журнальної системи Open Journal Systems у вітчизняному науково-освітньому просторі
ЛА Лупаренко
Національна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних …, 2015
112015
Методологія інформатизації наукової та управлінської діяльності установ НАПН України на основі веб-технологій
НТ Задорожна, ТВ Кузнецова, АВ Кільченко, ХВ Середа, СМ Тукало, ...
Атіка, 2014
112014
Plagiarism detection tools for scientific e-journals publishing
L Luparenko
Information and Communication Technologies in Education, Research, and …, 2014
112014
Web-oriented encyclopedic edition as a tool for dissemination of verified knowledge in the field of education
OP Pinchuk, LA Luparenko
Educational Technology Quarterly 2023 (2), 141-156, 2023
102023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20