Follow
Ірина Кресіна
Ірина Кресіна
доктор політичних наук, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси:(Етнополітологічний аналіз)
ІО Кресіна
К.: Вища школа 392, 1998
385*1998
Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти
VV T͡Svi͡etkov
Ін Юре, 2003
2312003
історія і сучасність
Н процеси в Україні
Документи і матеріали. Довідник. У 2, 604, 2001
1722001
Державотворення і правотворення в Україні:(досвід, проблеми, перспективи)/[ЮС Шемшученко, ОВ Скрипнюк, ІО Кресіна та ін.]
ЮС Шемшученко
К.: Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2001
144*2001
Конституції і конституційні акти України
ЮС Шемшученко
Історія і сучасність. К, 123, 2001
116*2001
за заг. ред. ЮС Шемшученка, ІС Чижа
П забезпечення інформаційної діяльності в Україні
К.: ТОВ Видавництво Юридична думка, 294, 2006
115*2006
у 2005 році: Послання Президента України до Верховної Ради України
П внутрішнє і зовнішнє становище України
К.: Інф.-вид. центр Держкомстату України, 2005
892005
Конституція України
ВЯ Тацій, ОВ Петришин, ЮГ Барабаш
Науково-практичний коментар. Харків: Право.–2011.–236 с, 2011
79*2011
Інститут імпічменту: порівняльний політико-правовий аналіз
ІО Кресіна, АА Коваленко, СВ Балан
К.: Юрид. думка, 2004
78*2004
Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми
ІО Кресіна, ЄВ Перегуда
К.: Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2003
752003
Теорія нації/передм. ІО Кресіної
ВЙ Старосольський
Нью Йорк, 1998
58*1998
До питання про визначення поняття громадянського суспільства і української революції 2004 року
І Кресіна
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2005
452005
Політична відповідальність: суть, ознаки, особливості
ІО Кресіна, С Балан
К.: Інститут держави і права імені ВМ Корецького НАН України, 2009
422009
Концепція реформування судової влади України
СО Короєд, ІО Кресіна, СВ Прилуцький
Судова апеляція, 6-34, 2015
332015
Нелегальна міграція: проблеми протидії та правового регулювання
І Кресіна, О Стойко
Політичний менеджмент, 2009
33*2009
Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна доповідь/За заг. ред. ВМ Гейця [та ін.]
ВМ Геєць
К.: НВЦ НБУВ, 2010
30*2010
монографія
П забезпечення державного суверенітету України
за заг. ред. ЮС Шемшученка.–К.: Юридична думка, 22, 2011
28*2011
Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні:[монографія]/[за ред. ІО Кресіної]
ІО Кресіна
К.: Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2006
26*2006
Національна свідомість: сутність, основні складові та рівні функціонування
І Кресіна
Нова політика 3, 14, 1998
261998
Історія і сучасність: до 15-річчя Конституції України і 20-ї річниці незалежності України; НАН України; Ін-т держави і права імені ВМ Корецького; за ред. ЮС Шемшученка
К і конституційні акти України
К.: Юридична думка, 2011
25*2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20