Кафедра управління персоналом та економіки праці
Кафедра управління персоналом та економіки праці
ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Мотивація персоналу: підручник
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2002
1130*2002
Мотивація персоналу: учебник
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2002
1118*2002
Мотивація персоналу/Колот АМ–К
АМ Колот
1102*2005
Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник
ОА Грішнова
К.: Знання 535, 52, 2004
10222004
Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки
ОА Грішнова
К.: Знання 254, 238-254, 2001
9242001
Основи економіки праці
ДП Богиня, ОА Грішнова
К.: Знання-прес, 478, 2000
7432000
Управління розвитком персоналу: Навч. посібник
ВА Савченко
К.: КНЕУ 351, 2002
4882002
Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 1998
4651998
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
3592003
Людський розвиток: навч. посіб.
ОА Грішнова
К.: КНЕУ 230, 2006
3402006
Управління трудовим потенціалом: Навч. посіб
ВС Васильченко, АМ Гриненко, ОА Грішнова, ЛП Керб
К.: КНЕУ 403 (3), 2005
2822005
Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій
колективна науково-аналітична монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат …, 2006
257*2006
Ринок праці: навч. посіб.
ВМ Петюх
К.: КНЕУ, 1999
2321999
Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
2302007
Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 328 с., 2007
219*2007
Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
2072010
Организация и оплата труда в условиях рынка: аспект эффективности: учебно-методическое пособие
АВ Калина
МАУП, 1997
1991997
Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб.
МБ Махсма
К.: Атіка, 4-5, 2005
1892005
Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 316 c., 2008
185*2008
Менеджмент персоналу
ВМ Данюк, ВМ Данюк, ВМ Петюх, ВН Петюх, СО Цимбалюк, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
1842004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20