Воронкова Таїсія Євгенівна / Tayisiya Voronkova (Taisiya Voronkova)
Воронкова Таїсія Євгенівна / Tayisiya Voronkova (Taisiya Voronkova)
Київський національний університет технологій та дизайну
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія
МП Денисенко, ЛІ Михайлова, ІМ Грищенко, АП Гречан, ЄА Бельтюков, ...
Суми: Університетська книга, 2008
412008
Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи. Монографія
ОА Кириченко, ІА Белоусова, МП Денисенко, ММ Єрмошенко, ...
К.: ІМБ Університету «КРОК, 2010
322010
Проблеми формування національної інноваційної системи України
МП Денисенко, ТЄ Воронкова, СВ Ладика
Актуальні проблеми економіки, 82, 2008
272008
Основи визначення інноваційного розвитку економіки
АП Гречан, ТЄ Воронкова
Економіка та держава, 12-14, 2006
202006
Діагностика інноваційної діяльності вітчизняних підприємств легкої промисловості
ЗЕ Касьян, ТЄ Воронкова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2012
152012
Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні
МП Денисенко, ТЄ Воронкова
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2010
122010
Завершальний етап приватизації в Україні
ОЙ Пасхавер, ЛТ Верховодова, ТЄ Воронкова, НВ Терещенко
К.:«Міленіум, 2003
112003
Центр економічного розвитку
З етап приватизації в Україні, О Пасхавер, Л Верховодова, ...
К.: Міленіум, 2003
102003
Система економічної безпеки (екосестейт): сутність, структура
ОЮ Чубукова, ТЄ Воронкова
Ефективна економіка, 2014
82014
Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств
МП Денисенко, ТЄ Воронкова
Проблеми науки, 15-22, 2011
82011
Iнвестицiйно-iнновацiйна дiяльнiсть: теорiя, практика, досвiд: Монографiя та iн.; За ред. д. е. н., проф., акад. МП Денисенка, д. е. н., проф. ЛI Михайлової
МП Денисенко, ЛI Михайлова, IМ Грищенко, АП Гречан
72008
Проблеми підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств України
НП Денисенко, ТЄ Воронкова, ТМ Янковець
Науково-технічна інформація, 37-46, 2015
42015
Сутність інноваційного потенціалу підприємства
ЗЕ Касьян, ТЄ Воронкова
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2010
42010
Казначейство банка
АА Кириченко
учеб. пособие./АА Кириченко, П. Денисенко, АП Гречан и др, 0
4*
Підвищення ефективності діяльності підприємств легкої промисловості в умовах ринкових відносин
ТЄ Воронкова, ЛЛ Маслюк
Інвестиції: практика та досвід, 47-52, 2016
32016
Іро як альтернативна форма інвестування на глобальних ринках капіталу
ВГ Федоренко, ТЄ Воронкова
Інвестиції: практика та досвід, 4-8, 2012
32012
Problems of the national innovation system of Ukraine
MP Denysenko, TY Voronkova, SV Ladyka
Actual problems of economy 4, 82, 2008
32008
Система антикризового управління підприємством
ТЄ Воронкова
Науково-технічна інформація, 17-25, 2015
22015
Економіка України в глобалізаційному вимірі
ВГ Федоренко, ТЄ Воронкова
Інвестиції: практика та досвід, 7-12, 2015
22015
Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону
ОВ Прокопенко, ІО Александров, НМ Андрєєва, ТА Васильєва, ...
Сумський державний університет, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20