Follow
Володимир Миколайович Орел; В.М Орел; Volodymyr Orel
Володимир Миколайович Орел; В.М Орел; Volodymyr Orel
Livestock farming institute of NAAS of Ukrain/Інститут тваринництва НААН України (ІТ НААН)
Verified email at lfi-naas.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Роль комунікацій в управлінні підприємством
ВМ Орел, ВГ Краля
ХНТУСГ, 2016
192016
Організаційно-економічний механізм управління розвитком експортного потенціалу аграрних підприємств
ВМ Орел, СЛ Макода, Х Сіньмень
Харків, 2018
132018
Фінансова система як невід'ємна складова економічного процесу країни
ВМ Орел
Український журнал прикладної економіки, 141-152, 2016
122016
Сутність і роль контролю як функцій управління
ВМ Орел
Ефективна економіка, 2013
112013
Building a competency model student training
O Olshanska, T Gumennykova, O Bila, V Orel, S Perova, M Ivannikova
Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication (BEIESP), 2019
82019
Оцінка сучасного стану та перспективи розвитку регіонального ринку м'яса та м'ясної продукції
ВМ Орел
Економічний аналіз, 70-74, 2014
8*2014
Механизм оценки экономического потенциала производственных систем отрасли свиноводства в условиях рынка
ВВ Лагодиенко, ВН Орел
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика …, 2022
52022
Analytical evaluation of organic agricultural development in Ukraine
Y Danko, N Marchenko, V Orel, L Antonova, І Kosareva
52018
Поняття й класифікація виробничих витрат в галузі свинарства
ВМ Орел
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2015
42015
Аспекти ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрної сфери
АВ Огієнко, ВМ Орел
Культура народов Причерноморья, 2012
42012
Формирование механизма конкуренции на рынке продукции свиноводства
ВН Орел
Карельский научный журнал, 137-140, 2015
32015
Розвиток інноваційної діяльності підприємств м’ясопереробної галузі
ВВ Лагодієнко, ВМ Орел
Культура народов Причерноморья, 2014
32014
Роль інновацій в системі трансформації економіки
ВМ Орел, ІП Афанасьєв
Bulletin of Sumy National Agrarian University, 105-110, 2020
22020
Вплив глобалізації на економічні системи та виникнення між ними конкуренції
ВМ Орел
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 58-63, 2017
22017
ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
ВМ Орел, ОВ Корнієцький, СМ Пасько
Економічний простір, 124-130, 2022
12022
Pecularities of the development of winery enterprises under uncertain economic conditions in Ukraine
Y Danko, A Halynska, K Blyumska-Danko, V Orel
Scientific Papers: Management, Economic Engineering in Agriculture & Rural …, 2021
12021
Особливості економічного зростання регіонального потенціалу в умовах конкурентоспроможності регіону
VM Orel
Український журнал прикладної економіки 3 (3), 201-205, 2019
12019
Вплив глобалізації на економічні системи національної економіки АПК в умовах конкурентоспроможності
ВМ Орел, ОВ Корнієцький, АМ Орел
Економіка. Фінанси. Право, 27-30, 2017
12017
Інструменти ринкової адаптації систем управління конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємств.
ВМ Орел, НВ Таран
Харків, 2017
12017
Роль дорадчої служби в розвитку сільських територій та ринкової інфраструктури на селі
ВМ Орел, ОВ Смігунова
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20