Татьяна Городецкая
Татьяна Городецкая
ОНПУ ІБЕІТ, кафедра менеджменту
Подтвержден адрес электронной почты в домене beiti.opu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційний потенціал промислових підприємств та напрями підвищення результативності його використання
ТБ Городецька, ОГ Бровкова
Наукові нотатки, 27-37, 2014
52014
Розробка інноваційно-інвестиційної стратегії промислового підприємства на етапах його життєвого циклу
ТБ Городецька
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 1 (1 …, 2013
22013
Ликвидность и платежеспособность: общее и особенное
ТБ Городецкая, ВВ Маврова
Молодий вчений, 89-91, 2015
12015
Оцінка результативності підприємства у процесі організації інноваційного інвестування
ТБ Городецька, МО Панченко
ВІСНИК, 210, 2014
12014
Проблеми іноземного інвестування як важеля стабілізації та розвитку економіки України
ТБ Городецька, ОС Чічкан
Економіка. Фінанси. Право, 12-15, 2016
2016
Прибыль как направление устойчивого развития предприятия
АО Швидка, ТБ Городецька
Економіка. Фінанси. Право, 21-23, 2016
2016
Ризики у процесі управління інвестиційною діяльністю підприємств
ЮМО Городецька Т.Б., Чуприна О.О.
ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми …, 2015
2015
Ефективність управління інноваційним процесом на підприємстві: методикабенчмаркингу
ВКД Городецька Т.Б., Ігноян К.C.
ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми …, 2015
2015
Операційний аналіз і його значення в прийнятті управлінських рішень
ЩВО Городецька Т.Б., Чайковська Н.В.
ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми …, 2015
2015
Модель управління інвестиційною діяльністю за умов економічної кризи
ЮМО Городецька Т.Б., Солодов А.В.
ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми …, 2015
2015
Обґрунтування моделі управління інноваційними процесами на машинобудівних підприємствах
ТБ Городецька, АР Панкратова, МВ Ілінчук
Економіка. Фінанси. Право, 10-15, 2015
2015
Методичні основи застосування концепції бережливого виробництва для підвищення ефективності господарюючих суб'єктів
ТБ Городецька, ОГ Бровкова
Молодий вчений, 55-58, 2015
2015
Методические основы приминения концепции бережливого производства для повышения эффективности хозяйствующих субъектов
ТБ Городецкая, ЕГ Бровкова
Молодий вчений, 55-58, 2015
2015
Управління проектами
ГТБ Захарченко В.І.
Менеджмент організацій і адміністрування : навчальний посібник для …, 2015
2015
Організація моніторингу конкурентів в управлінні сучасним підприємством
ШЕІ Городецька Т.Б., Солодов А.В.
IIІ Міжнародна інтернет-конференція "Актуальні проблеми теорії та практики …, 2014
2014
Инновационная деятельность предприятий с иностранным капиталом в Укрине
САВ Городецька Т.Б., Панкратова А.Р.
IIІ Міжнародна інтернет-конференція "Актуальні проблеми теорії та практики …, 2014
2014
МОНІТОРИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИЗИКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
ТБ Городецька
Міжнародний науково-практичний журнал "Економіка та держава", 38-43, 2014
2014
Організація моніторингу ризикового фінансового менеджменту
ОГБ Т.Б. Городецька
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Економіка: реалії часу …, 2014
2014
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТБ Городецкая, ЕГ Бровкова
Наукові нотатки, 27-37, 2014
2014
Венчурный капитал и становление инновационной экономики
ТБГ В.Н. Сокур, В.В. Бирзул
Прометей 1 (43), 64-68, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20