Наталія Непийвода
Наталія Непийвода
Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект)
НФ Непийвода
К.: ТОВ Міжнародна фінансова агенція, 303, 1997
1131997
Мова української науково-технічної літератури: дис.... доктора філол. наук: 10.02. 01
НФ Непийвода
К, 1997
111*1997
Лінгвістика впливу: монографія
ВВ Різун, НФ Непийвода, ВМ Корнєєв
К.: Видавничо поліграфічний центр Київський університет, 2005.—148 с, 2005
672005
Сам собі редактор: Порадник з української мови
НФ Непийвода
К.: Українська книга 240, 1998
421998
Автор наукового твору: спроба психологічного портрета
НФ Непийвода
Мовознавство.–2001.–ғ 3, 11-23, 2001
122001
Мовні ігри та гумор у рекламному тексті
НФ Непийвода
Урок української. , 2024, 2001
112001
Практичний російсько український словник: найуживаніші слова і вислови
Н Непийвода
К.: Основа, 2000
112000
Детерминологизация как результат взаимодействия общелитературной и терминологической лексики
НФ Непийвода
А. Потебни, 1983
111983
Мова української науково-технiчної лiтератури (функцiонально-стилiстичний аспект)
НФ Непийвода
101997
Мовна підготовка у школі та вузі
Н Непийвода, В Чукіна
Українська мова та література, 9-11, 2000
72000
Як усе ж таки запровадити українську мову в наших вузах
Н Непийвода
Доступний з:< www. vesna. org. ua/txt/konf/derzh2000/34. html, 2000
72000
Про засади укладання двомовних перекладних термінологічних словників
О Кочерга, Н Непийвода
Українська термінологія і сучасність: Матеріали II Всеукр. наук. конф./Ред…, 1997
71997
Вплив соціальних факторів на розвиток синтаксичної системи української мови (на матеріалі науково-технічних текстів)
НФ Непийвода
Мовознавство, 3, 1996
71996
Українська мова щодня: початковий рівень
М Гримич, Н Непийвода, В Різун
Заповіт, 1998
6*1998
Науковий стиль як нейролінгвістичний код
НФ Непийвода
Мовознавство, 1997
51997
Детермінологізація як результат взаємодії загальнолітературної та термінологічної лексики
Н Непийвода
51983
Стилістичний аспект масової комунікації
НФ Непийвода
Наукові записки Інституту журналістики. Факультет соціології та психології…, 2004
42004
Тенденції української термінологічної лексикографії
О Кочерга, Н Непийвода
Урок української, 25-29, 2000
42000
Синонімія виражальних засобів наукового стилю
Н Непийвода
Дивослово, 1997
41997
Інтерактивна стилістика
Н Непийвода
Стиль і текст.–К.:[б. в.], 6-18, 2004
32004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20