Юрий Александрович Юхно
Юрий Александрович Юхно
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Підтверджена електронна адреса в uni-sport.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Автоматизированные системы анализа технико-тактических действий спортсменов в спортивных играх
В Кашуба, Ю Юхно, И Хмельницкая
Спортивний вісник Придніпров'я, 87-95, 2013
202013
Совершенствование специальной силовой подготовки высококвалифицированных борцов греко-римского стиля на основе анализа состава технических действий, используемых в …
ЮА Юхно, ИП Закорко, АВ Журавель, ЮВ Логвиненко
Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб. науч. тр./под …, 2007
19*2007
Инновационные подходы к организации мониторинга физического состояния школьников в процессе физического воспитания
НН Гончарова, ЮА Юхно, ГВ Лукьянцева
Физическое воспитание студентов, 43-46, 2012
152012
Надежность выполнения технических действий и уровень развития силовых качеств в спортивной борьбе
ЮА Юхно, ЗЮ Чочарий, ВВ Крутов
Фiзична культура, спорт та здоровья нации: материалы Междунар. науч.-практ …, 1994
111994
Застосування сучасних інформаційних технологій в підготовці спортивних змагань
В Кашуба, Ю Юхно, Ю Хмельницька
Спортивний вісник Придніпров'я, 128-135, 2012
92012
Специальная силовая подготовка дзюдоистов высокой квалификации в предсоревновательном периоде
ЮА Юхно
82000
Биомеханические характеристики атакующих действий боксеров высокой квалификации
ЮА Юхно, ЕВ Наугольная
Физическое воспитание студентов/сб. науч. тр.—Харьков: ХГАДИ, 125-132, 2006
72006
Биомеханический анализ техники выполнения cтартовых движений высококвалифицированными спортсменами в плавании
ЮА Юхно
Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. научн. тр …, 2006
72006
Впровадження сучасних технологій у практику підготовки висококваліфікованих спортсменів
ВО Дрюков, ЮО Павленко, ЮО Юхно
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту, 52-56, 2003
72003
Застосування сучасних інформаційних технологій у період проведення та завершення спортивних змагань
ВО Кашуба, ЮО Юхно, ІВ Хмельницька
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 119 …, 2012
62012
Состав и структура соревновательной деятельности в панкратионе на современном этапе его развития
ЮА Юхно, ВЮ Зарудный, ИН Олексенко, АВ Журавель
Физическое воспитание студентов 4, 92-95, 2011
62011
Cучасні інформаційні технології у фізичному вихованні студентської молоді
ЮО Юхно
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
32015
Влияние изменений в правилах соревнований на состав и структуру соревновательной деятельности борцов высокой квалификации греко-римского стиля
АИ Пушкар, ВИ Костюченко, ЮА Юхно
Физическое воспитание студентов 3, 78-80, 2010
32010
Сучасні інформаційні технології, які використовують у процесі підготовки фахівців із фізичного виховання та спорту.
ВО Кашуба, ЮА Юхно, ІВ Хмельницька
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012
22012
Силові та швидкісно-силові якості важкоатлетів високої кваліфікації
ЮО Юхно, КМ Сергієнко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2010
22010
Біомеханічний контроль за технічною підготовкою дзюдоїстів високої кваліфікації у передзмагальному періоді підготовки
ЮО Юхно, ОВ Журавель, ІП Закорко, ББ Шаповалов
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
22004
Совершенствование технической подготовки спортсменов высокой квалификации в панкратионе
ЮА Юхно, КН Сергиенко, ВЮ Зарудный, ДВ Штанагей
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. ТГ …, 0
2
Особливості технічної підготовки юних самбістів з різним рівнем фізичної підготовленості
А Алєксєєнко, О Журавель, Ю Юхно
Спортивний вісник Придніпров'я, 5-9, 2016
12016
Склад і структура змагальної діяльності самбістів різної кваліфікації на сучасному етапі
АО Алєксєєнко, ЮО Юхно
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
12015
Теоретико-практические аспекты использования оптико-электронных систем регистрации движений при биомеханическом анализе спортивной техники
В Кашуба, Ю Литвиненко, Ю Юхно, В Зарудный, С Беленко
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20