Слюсаренко Татьяна Александровна
Слюсаренко Татьяна Александровна
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Українська музична культура: від джерел до сьогодення (Навч. монографія)
ОВ Сердюк, ОВ Уманець, ТО Слюсаренко
Харків: Основа, 2002
202002
Бандурне виконавство як явище національної української культури. автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 - Музичне мистецтво
ТО Слюсаренко
Харків : [б. в.], 2016
52016
Бандурне мистецтво в українському культурному просторі (на прикладі бандурного виконавства Слобідського регіону ХХ–поч. ХХI ст.)
ТО Слюсаренко, ТА Слюсаренко
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2018
12018
АНСАМБЛЕВЕ БАНДУРНЕ ВИКОНАВСТВО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ–ПОЧ. ХХI СТОЛІТТЯ: МИСТЕЦЬКІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТА ПІВДЕННОГО РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Т Слюсаренко
Традиції та новації у вищій архітектурнохудожній освіті.–Харків: ХДАДМ, 70-73, 2013
12013
Ансамблеве бандурне виконавство Західної України другої половини ХХ–поч. ХХI століття: особливості буття та розмаїття форм
ТО Слюсаренко
Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв, 147-151, 2012
12012
Культура особистості викладача та її складові
ТО Слюсаренко
Інформаційні та інноваційні технології в забезпеченні й організації …, 2015
2015
Бандурное исполнительство как объект научного исследования (конец ХХ-начало ХХI В.)
ТА Слюсаренко
Вестник культуры и искусств, 2015
2015
Значення викладацької діяльності Л. В. Панової як провідного викладача класу бандури Харківського музичного училища ім. Б. Лятошинського
ТО Слюсаренко
Т. Г. Шевченко в контексті світової культури. С Рахманінов та кульура …, 2014
2014
АНСАМБЛЕВЕ БАНДУРНЕ ВИКОНАВСТВО 3АХ| дно'|'УкРАїни дРУгої половини хх-ПОЧАТКУ ХХ| століття: осовливості
ТО Слюсаренко
2012
Значення творчої діяльності видатних українських діячів культури в становленні Харківської академічної бандурної освіти в першій половині XX ст.
ТО Слюсаренко
Рахманінов: на зламі століть / Харк. обл. держ. адмін., Нац. юрид. акад …, 2010
2010
Бандурне мистецтво в роки незалежної України
ТО Слюсаренко
Філософські, соціально-правові та культурологічні проблеми розвитку …, 2010
2010
Шляхи формування академічного бандурного виконавства на початку XX століття
ТО Слюсаренко
Проблеми розвитку суспільства: системний підхід: Матеріали міжвуз. наук …, 2006
2006
Шляхи сучасного розвитку бандурного виконавства
ТО Слюсаренко
Основи духовного життя українського суспільства та розвиток особистості …, 2004
2004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–13