Олена Грималовська Hrymalovska Olena
Олена Грималовська Hrymalovska Olena
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ТА “ЗАБУТИХ” МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
NI Voloshchuk, OS Pashynska, OV Hrymalovska
Медична освіта, 2016
2016
PROSPECTS OF APPLICATION OF NEW AND “FORGOTTEN” METHODS OF TEACHING PHARMACOLOGY IN HIGH SCHOOL
NI Voloshchuk, OS Pashynska, OV Hrymalovska
Ternopil State Medical University, 2016
2016
Вплив сполуки МТ-279 на процес відновлення фізичної працездатності щурів після субмаксимального навантаження
АВ Саєнко, ОВ Грималовська
Запорізький державний медичний університет, 2016
2016
Перспективність застосування новітніх та забутих” методів викладання фармакології у вищій школі
НІ Волощук, ОС Пашинська, ОВ Грималовська
Медична освіта, 8-11, 2016
2016
ПеРСПеКТИВНіСТЬ ЗАСТОСУВАННя НОВіТНіХ ТА “ЗАБУТИХ” МеТОдіВ ВИКЛАдАННя
НУСО ЗдОРОВ’я
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–5